Posted on

Samsung ရဲ႕ အနာဂတ္စမတ္ဖုန္းေတြမွာ ေက်ာဖက္တြင္ပါ Display ထည့္သြင္းလာႏိုင္

        ေနာင္အနာဂတ္တြင္ အဆင့္ျမင့္စမတ္ဖုန္းအတြက္ ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္အရြယ္အစားထပ္မံတိုးျမွင့္ရန္ နည္းလမ္းတစ္ခုကေတာ့ ဖုန္းေက်ာဖက္တြင္ေနာက္ထပ္မ်က္ႏွာျပင္တစ္ခု ထည့္သြင္းရန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ အရန္ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္တြင္ အသံုးျပဳသူမ်ားအေနနဲ႕ ဖုန္းအေနအထားမည္သို႕ပင္ျဖစ္ေနပါေစ Notification မ်ားကို ဖတ္ရႈသိရွိႏိုင္မွာျဖစ္ျပီး အဓိကဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ျပဳလုပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Samsung မွထိုကဲ့သို႕ေသာစမတ္ဖုန္းအတြက္ ဒီဇိုင္းမ်ားကိုစဥ္းစားၾကံဆလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

အဆိုပါသတင္းကို ဒတ္ခ်္ဘာသာစကားႏွင့္ဘေလာ့ခ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ Let’s Go Digital မွ WIPO တြင္ ပထမဆံုးေတြ႕ရွိခဲ့တာျဖစ္ျပီး Samsung ၏အသစ္တီထြင္ဆန္းသစ္မႈေတြျဖစ္သည့္ ေခါက္ထားႏိုင္သည့္ စမတ္ဖုန္းမ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ ဆင္တူစာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုလည္း ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အဆုိပါလ်ာထား စာရြက္စာတမ္းတြင္ ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္ႏွစ္ခုပါမည့္ စမတ္ဖုန္းအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ဒီဇိုင္းသံုးခုကုိ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ထိုသို႕ေသာဒီဇိုင္းနည္းစနစ္မ်ားကို Apple ၏လ်ာထားစာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္လည္း ေတြ႕ျမင္ခဲ့ဖူးျပီးျဖစ္ပါတယ္။ Apple ၏နည္းစနစ္ကဲ့သို႕ပင္ အနာဂတ္ Samsung Galaxy S သို႕မဟုတ္ Note ေမာ္ဒယ္မ်ားတြင္ ထိုကဲ့သို႕ေသာဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္နည္းပညာမ်ား ပါ၀င္လာျခင္းရွိမည္ဟုတ္မဟုတ္ တပ္အပ္ေျပာႏိုင္ျခင္းမရွိေသးပါဘူး။

ထိုကဲ့သို႕ၾကံဆခ်က္မွာျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိပါတယ္။ လက္ရွိအေျခအေနအရ Galaxy S သို႕မဟုတ္ Note ေမာ္ဒယ္ဖုန္းမ်ားကို ဖုန္း၏အေျခခံေနရာမ်ားကို မတိုးခ်ဲ႕ဘဲ ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္ကို ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕ဖို႕ရန္မွာ ဖုန္းထိပ္ပိုင္းႏွင့္ ေအာက္ေျခကိုျဖတ္လိုက္ရုံသာရွိပါတယ္။ ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္ကုိ ေက်ာဖက္တြင္ခ်ဲ႕ထြင္လိုက္ျခင္းသည္ စမတ္ဖုန္းအသံုးျပဳျခင္းအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမွာပါ။ ဖုန္းကိုင္ေနစဥ္ ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္ကို လက္မျဖင့္ထိန္းခ်ဳပ္ေနရာမွ ဖုန္းအေနာက္ဖက္မ်က္ႏွာျပင္မွလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုဆိုရင္ ပိုမိုအဆင္ေျပသြားႏိုင္မလား။ ဒါကေတာ့ သင့္ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳပံုအေပၚ မူတည္သြားမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

Samsung ကေတာ့သူ႕ရဲ႕လ်ာထားဒီဇိုင္းပံုမ်ားတြင္ အျခားေသာျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းဆြဲထားပါတယ္။ ဥပမာအေနနဲ႕ အေနာက္ဖက္ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္တြင္ Notification မ်ားကိုေဖာ္ျပမွာျဖစ္ျပီး အသံုးျပဳသူမ်ားအေနနဲ႕ စားပြဲတစ္လံုးေပၚတြင္ ဖုန္းေမွာက္လ်က္ရွိခ်ိန္ ဖုန္း၀င္လာပါက ခ်က္ခ်င္းတံုျပန္မႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သို႕ေသာ္လည္း ဖုန္းေကာက္ကိုင္ျပီး ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းသည္လည္း ပင္ပန္းလွသည့္ အလုပ္ရယ္ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။

ေနာင္ကာလမ်ားတြင္ ဖုန္းအရြယ္အစားအားမတိုးျမွင့္ဘဲ ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္အားတိုးခ်ဲ႕မည့္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းဟာ ေခါက္ပိုက္ဆံအိတ္ကဲ့သို႕ ေကြးႏိုင္သည့္မ်က္ႏွာျပင္မ်ဳိးကိုဖန္တီးႏိုင္မည့္ နည္းပညာကို ဖန္တီးႏိုင္ဖို႕ပဲျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုဆိုရင္ေတာ့ သင့္စိတ္ၾကိဳက္ စမတ္ဖုန္းအေနနဲ႕ေရာ Tablet အေနနဲ႕ပါ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေသခ်ာတာေတာ့ Samsung တြင္ထိုကဲ့သို႕ေသာ လ်ာထားခ်က္မ်ားရွိေနျပီ ဆိုတာပါပ

Posted on

ေရွးေရွးတုန္းက အသံုုးျပဳခဲ့ေသာ စပိုင္gadget မ်ား

ကၽြန္ေတာ္တို႕ Bond နဲ႕ Kingsman ဇာတ္ကားေတြကို ၾကိဳက္ၾကပါတယ္။ သူတို႕အတြက္ ဆန္းျပားတဲ့ပစၥည္းေတြ ထုတ္ေပးေနတာကို ၾကည့္ရတာလည္း ၾကိဳက္တဲ့အထဲက တစ္ခုအပါ၀င္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စပိုင္နဲ႕ လွ်ိဳ႕၀ွက္ေအးဂ်င့္ေတြက လက္ေတြ႕မွာ တကယ္ရွိပါတယ္။ Washington DC  မွာဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဟာ International Spy Museum မွာ ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ လွ်ိဳ႕၀ွက္၀န္ေဆာင္မႈေတြအတြက္ ထုတ္ေပးထားတဲ့ပစၥည္းေတြကို တစ္ေနရာတည္းမွာ အမ်ားၾကီး ၾကည့္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ စစ္ေအးကာလအတြင္းမွာ စပိုင္ေတြအသံုျပဳခဲ့တဲ့ ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ gadget ေတြကို တင္ျပ ေပးလိုက္ပါတယ္။

ေသနတ္လက္
ဒီလက္ေလးမွာ ပစၥတိုကေန ပစ္ႏုိင္ဖို႕အတြက္ တည္ေဆာက္ထားတာပါ။ ရန္သူကို ခ်ိန္ျပီးေတာ့ လက္ေလးပုတ္လိုက္ပါ။ ကိစၥတံုးပါလိမ့္မယ္။ ဒီပစၥည္းကိုေတာ့ ဂ်ာမနီက Oberhausen မွာရွိတဲ့ spy museum မွာ ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။

သစ္ငုတ္တိုေယာင္ေဆာင္ေနတဲ့နား

တကယ္ေတာ့ သစ္ငုတ္တိုတစ္ခု မဟုတ္ပါဘူး။ CIA အတြက္ ေရဒီယိုလိႈင္းေတြကို နားေထာင္ေပးႏုိင္တဲ့ ပစၥည္းတစ္ခုပါ။ US intelligence agency  ကေနျပီးေတာ့ ၁၉၇၀ခုႏွစ္ေတြမွာ ေမာ္စကိုက suburbs မွာ တပ္ဆင္ခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ ဆိုလာျပားေတြနဲ႕ အလုပ္လုပ္ပါတယ္။ အဆံုးမွာေတာ့ KGB က ေတြ႕ရွိသြားျပီးေတာ့ ဓါတ္ျပယ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။

Dragonfly insectothopter

CIA gadget တစ္ခုျဖစ္တဲ့ dragonfly insectothopter ကေတာ့ ကင္မရာတပ္ဆင္ထားတဲ့ ပစၥည္းတစ္ခုပါ။ ၁၉၇၀ခုႏွစ္မွာ အရမ္းေကာင္းတဲ့အရာတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ CIA ဟာ ေခ်ာင္းနားေထာင္တဲ့ ပစၥည္းတစ္ခုအေနနဲက အသံုးျပဳဖုိ႕ စိတ္ကူးထားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီပစၥည္းေလးဆီက အခ်က္ျပစနစ္ေတြဟာ ေလဆာေရာင္ျခည္ေတြကေနျပီးေတာ့ လႊင့္ေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႕ကိုေတာ့ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ေစာင္ၾကည့္သူေတြ အသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္။

CIA fashion

CIA က ဖန္တီးထားတဲ့ အမ်ိဳးသမီး လွ်ိဳ႕၀ွက္ေအးဂ်င့္ေတြအတြက္ ၀တ္စံုျဖစ္ပါတယ္။ လွတယ္လို႕ ထင္ရတယ္မလား။ ျပီးေတာ့ ဓါတ္ပံုရုိက္ႏုိင္သလို၊ အသံလည္းဖမ္းႏုိင္ပါတယ္။ အားလံုးျပည့္စံုပါတယ္။

ႏႈတ္ခမ္းနီ ပစၥတို

KGB ရဲ႕ အမ်ိဳးသမီးေအးဂ်င့္ေတြအတြက္ ေနာက္ထပ္ပစၥည္းတစ္ခုပါပဲ။ 4.5 mm ေသနတ္ပါ၀င္တဲ့ ႏႈတ္ခမ္းနီေတာင့္ေလးပါ။

ေပါက္ကြဲႏုိင္တဲ့ စစ္သားအသံုးအေဆာင္

ဒီေရဘူးေလးကေတာ့ ေပါက္ကြဲႏုိင္တဲ့ပစၥည္းေတြ ပါ၀င္ျပီးေတာ့ US Army intelligence က ၁၉၄၂ နဲ႕ ၁၉၄၅ခုႏွစ္ေတြမွာ အသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္။

KGB ရဲ႕ အက်ၤ ီလက္ၾကယ္သီး

ဒီပစၥည္းေလးေတြကိုေတာ့ KGB က ျပဳလုပ္ခဲ့တာပါ။ အတြင္းမွာ လွ်ိဳ႕၀ွက္ပစၥည္းေတြအတြက္ ေနရာေလး ပါ၀င္ပါတယ္။ မိုက္ပါတယ္။

03.tif

အဆိပ္ပါတဲ့ ေနကာ

ဒီေနရာမ်က္မွန္ေတြကေတာ့ အဆိပ္လံုးေလးေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ ထိပ္တန္းလွ်ိဳ႕၀ွက္သတင္းေတြကို သယ္ေဆာင္တဲ့အခါ အသံုးျပဳေလ့ရွိပါတယ္။

စပိုင္ဖိနပ္

KGB က ဖန္တီးထားတဲ့ စတုိင္လ္က်တဲ့ ဖိနပ္ေလးကို ၾကည့္လိုက္ပါဦး သူ႕မွာ စကားေျပာမႈေတြကို ဖမ္းယူႏုိင္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္ျခင္းေတြအတြက္ transmitter ေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ အဲဒီ boot ကိုေတာ့ Socialist Republic of Romania ရဲ႕ State Security Department မွာ ၁၉၆၀ နဲ႕ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္မ်ားဆီက အေမရိကန္ သံတမန္ေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ဖို႕ အသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ သံတမန္ေတြဟာ ႏုိင္ငံျခားက ဖိနပ္ေတြကို ေအာ္ဒါမွာေလ့ရွိတာမို႕ ၾကားျဖတ္ျပီးေတာ့ ထည့္သြင္းလိုက္ၾကပါတယ္။ သူတို႕ရဲ႕ ရံုးခန္းထဲမွာ ၀င္ေရာက္ရွာေဖြတဲ့အခ်ိန္မွာလည္း မေတြ႕ၾကပါဘူး အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ သူတို႕ကိုယ္မွာ ရွိေနလို႕ပါ။ ဥာဏ္မ်ားခ်က္။

လက္အိတ္ပစၥတို

ဒီလက္အိတ္ေတြကေတာ့ Naval Intelligence Office က စစ္ေအးကာလအတြင္းမွာ အသံုးျပဳခဲ့တာပါ။ ရန္သူေတြဆီကေန ကာကြယ္ဖို႕အတြက္ လက္အိတ္အရွည္ကို အသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ လက္သီးဆုပ္လိုက္တာနဲ႕ activate ျဖစ္သြားပါျပီ။ အေတာ္ေလး မုိက္ပါတယ္။

Bulgarian umbrella

လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္သူေတြအတြက္ ပစ္သတ္ႏုိင္တဲ့ထီး ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႕ကိုလည္း ေသနတ္အစား ေသေစႏုိင္တဲ့ အဆိပ္ေတြပါ၀င္တဲ့လက္နက္အျဖစ္ KGB က ျပဳျပင္ထားပါတယ္။ သူ႕ကိုေတာ့ Bulgarian dissident နဲ႕ စာေရးဆရာ Georgi Markov တို႕အတြက္ အသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္။ စာေရးဆရာကေတာ့ ၁၉၇၈ လန္ဒန္မွာ အသတ္ခံရပါတယ္။ Markov ဟာ ဘတ္စ္ကားမွတ္တုိင္မွာ ေစာင့္ေနတုန္း ညွိဳ႕သက်ည္းမွာ ေအာင့္ခနဲျဖစ္သြားပါတယ္။ လွည့္ၾကည့္လုိက္ေတာ့ ထီးနဲ႕လူတစ္ေယာက္ကို ျမင္ရပါတယ္။ ထီးပိုင္ရွင္က ေတာင္းပန္ျပီးေတာ့ ဘယ္ေပ်ာက္လို႕ ေပ်ာက္သြားမွန္း မသိပါဘူး။ ေနာက္သံုးႏွစ္အၾကာမွာေတာ့ Georgi က ေသသြားပါတယ္။ သူမေသခင္မွာ ထီးအေၾကာင္း အနည္းငယ္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ေသးငယ္တဲ့ သတၳဳေတာင့္ေလးကို သူ႕ရဲ႕ ေျခသလံုးနားမွာ ေတြ႕ခဲ့တယ္လို႕ ဆုိပါတယ္။

Microdots အတြက္ ဖံုးထားေပးမယ့္လက္စြပ္

Microdots ကေတာ့ မက္ေဆ့ခ်္ ဒါမွမဟုတ္ လွ်ိဳ႕၀ွက္စာတမ္းကို ျပသထားတဲ့ ဓါတ္ပံုအေသးေလး ျဖစ္ပါတယ္။ လက္စြပ္ကို KGB က ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီးေတာ့ ဓါတ္ပံုေတြ ထည့္ဖို႕ေနရာေလးလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။

ေဖာင္တိန္ကင္မရာ

CIA က ဒီဇုိင္းထုတ္ခဲ့တာပါ။ အဲဒီကင္မရာေလးက အရာအားလံုးကို မွတ္တမ္းတင္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ ေနာက္ျပီးေတာ့ စီးကရက္မီးျခစ္နဲ႕ ကီးခ်ိန္းကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီေဖာင္တိန္ကို စာရြက္စာတမ္းေတြဖတ္ရွဳခြင့္ရွိသူေတြအတြက္ကို ဒီဇုိင္းဆင္ထားတာပါ။ တကယ္လို႕ ဖတ္ရွဳခြင့္မရွိသူပါလာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေဖာင္တိန္ထဲမွာ အဆိပ္ေတာင့္ေလးေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။

လက္ပတ္နာရီကင္မရာ

ဂ်ာမန္လက္ပတ္နာရီေလးကေတာ့ ေအးဂ်င့္ေတြကို အခ်ိန္ၾကည့္သလိုလိုနဲ႕ ဓါတ္ပံုရိုက္ခြင့္ေပးထားပါတယ္။ သူ႕ကိုေတာ့ ၁၉၄၉မွာ Steineck company က လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ သာမန္ရုပ္ပံုေတြအစား တစ္လက္မေလာက္ရွိတဲ့ photosensitive disk ထဲမွာ သိမ္းေပးထားပါတယ္။ စတိုးဆုိင္ေတြမွာ ကူးလို႕မရပါဘူး။ သင္ကိုယ္တုိင္ပဲ ုလုပ္ရမွာပါ။ ဒါကေတာ့ အားနည္းခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတဲ့ spy gadget ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႕ေခတ္မွာ အသံုးျပဳေနတဲ့ ပစၥည္းေတြကေရာ ဘယ္လိုမ်ိဳးေတြျဖစ္မလဲ။ ဟုတ္ကဲ့ ေနာက္အႏွစ္၂၀ၾကာရင္ ျပန္လာခဲ့ပါမယ္။ အခုေတာ့ အခုေဖာ္ျပသြားတဲ့အထဲမွာ သင့္အၾကိဳက္ဆံုး spy gadget ေလးက ဘယ္ဟာျဖစ္မလဲ။

Posted on

၁လ စတန္းဘုိင္ထားလို႕ရတဲ့ ဘတ္ထရီအလန္းစားနဲ႕ AUSU ZenFone Max Plus (M1)

ASUS ဟာ ဒီႏွစ္ကို စမတ္ဖုန္းအသစ္နဲ႕ စတင္ထြက္လာဖို႕ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။ ASUS ZenFone 3 Max ကို ၂၀၁၇ မတုိင္ခင္မွာ ျမင္ခဲ့ရျပီးေတာ့ ZenFone Max Plus (M1) ကို အခုျမင္ရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ZenFone 4 Max ဆိုျပီးေတာ့ ထြက္မလာေပမယ့္ ZenFone Max Plus series စီးရီးေတြကေတာ့ သူ႕ရဲ႕ဘတ္ထရီေတြေၾကာင့္ လူသိမ်ားလာၾကပါတယ္။ M1 ဖုန္းကေတာ့ 4130mAh ဘတ္ထရီကို အသံုးျပဳထားတာမို႕ ၂၆ရက္ေလာက္ standby ထားလို႕ရပါတယ္။ ၅.၇လက္မ Full View display နဲ႕ 16MP ကင္မရာႏွစ္လံုးကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီဖုန္းမွာ အဆင့္ျမင့္စြမ္းအင္စီမံမႈေတြပါ၀င္တာေၾကာင့္ ဘတ္ထရီဟာ အေတာ့ကိုသက္တမ္းၾကာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ display မွာ 2160 x 1080 pixel resolution ၊ 2.5D ေရွ႕မွန္ဒီဇုိင္း၊ 80% မ်က္ႏွာျပင္ကိုယ္ထည္အခ်ိဳးကလည္း ေဘာင္ေပ်ာက္နီးပါးပါပဲ။ ZenFone Max Plus အသစ္မွာ ပရီမီယမ္သတၳဳကိုယ္ထည္ကို အသံဳးျပဳထားျပီးေတာ့ အေရာင္အေနနဲ႕ Azure Silver ၊ Sunlight Gold နဲ႕ Deepsea Black တို႕ထဲက ေရြးခ်ယ္ႏုိင္မွာပါ။

ZenFone Max Series ဟာ series အသစ္ျဖစ္ျပီးေတာ့ M1 ကေတာ့ ပထမဆံုးေမာ္ဒယ္လ္တစ္လံုး ျဖစ္ပါတယ္။ ပါးလႊာေပါ့ပါးျခင္းအစား ဘတ္ထရီစြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ Android ဖုန္းေတြကို ရွာေဖြေနသူေတြအတြက္ ထုတ္လုပ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိုဘိုင္းလ္ဓါတ္ပံုရိုက္ကူးျခင္းအပုိင္းမွာလည္း M1 ဟာ 16MP PixelMaster main camera ကို wide f/2.0 aperture lens နဲ႕ phase-detection autofocus (PDAF) အျပင္ 120° wide-angle၊  f/2.0 selfie ကင္မရာကို အသံုးျပဳထားတာေၾကာင့္ ေနာက္က်က်န္မေနခဲ့ပါဘူး။

Posted on

Galaxy S9+ မွာ Local Storage 1TB အထိေထာက္ပ့ံေပးသြားဖြယ္ရွိ

        သိပ္မၾကာေသးခင္ကပဲ စမတ္ဖုန္းမ်ားအတြက္ 512 GB Storage Module မ်ားကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ အသင့္ျဖစ္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း Samsung မွေၾကျငာခဲ့ပါေသးတယ္။ ထိုေၾကျငာခ်က္သည္ Galaxy S9 မိတ္ဆက္ေပးခ်ိန္နဲ႕ အခ်ိန္ကိုက္ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယခုႏွစ္အတြင္း Samsung မွ Galaxy S9 ကို 512GB Storage ျဖင့္ထုတ္လုပ္လာႏိုင္ဖို႕ရွိေနပါတယ္။

ဒီလိုသာအမွန္တကယ္ျဖစ္လာခဲ့ပါက Samsung ဟာ Built-in 512GB Storage ႏွင့္စမတ္ဖုန္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ေပးသည့္ ပထမဆံုးေသာကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္လာမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီထက္ပိုေကာင္းကေတာ့ Samsung ၏ Galaxy S9+ သည္လည္း ကမာၻေပၚတြင္ပထမဆံုးေသာ္ 1TB Storage ပါ၀င္သည့္စမတ္ဖုန္းျဖစ္လာမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Weibo မွေကာလဟာလမ်ားအရ Samsung အေနနဲ႕ Galaxy S9 ႏွင့္ Galaxy S9+ စမတ္ဖုန္းမ်ားတြင္ Memory ႏွင့္ Storage ပိုင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး တစ္ခုခုျပဳလုပ္ရန္ရွိေနေၾကာင္းသိရပါတယ္။ Galaxy S9 တြင္ 4GB RAM ႏွင့္ 64GB သို႕မဟုတ္ 128GB Storage ပါ၀င္မည္ျဖစ္ျပီး Galaxy S9+ တြင္ 6GB RAM ႏွင့္ 256GB ႏွင့္ 512GB အပို Storage ႏွစ္ခုပါ၀င္လာမည္ျဖစ္ပါတယ္။ သတင္းမ်ားအရ ေစ်းကြက္၏ေတာင္းဆိုခ်က္ အေျခအေနအရ 512GB Galaxy S9+ ကိုအခ်ဳိ႕ေသာေစ်းကြက္မ်ားတြင္သာ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ကမာၻတစ္၀န္းတြင္ တူညီသည့္ Storage ႏွင့္ရရွိသည့္ iPhone ထုတ္လုပ္သည့္ Apple ႏွင့္မတူတာဘဲ Samsung ဟာေစ်းကြက္အားလံုးအတြက္ ပိုမိုမ်ားျပားမည့္ Built-in Storage ႏွင့္စမတ္ဖုန္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ေပးရန္ အသင့္မျဖစ္ေသးပါဘူး။ ထို႕အျပင္ Apple ႏွင့္မတူညီတာကေတာ့ Samsung ဖုန္းမ်ားတြင္ microSD ေထာက္ပ့ံေပးထားျပီးျဖစ္သည့္အတြက္ Galaxy S ႏွင့္ Note ၀ယ္ယူသူမ်ားအေနနဲ႕ 400GB ႏွင့္အထက္ကို တိုးျမွင့္ထည့္သြင္းႏိုင္မည့္ microSD card မ်ားအသံုးျပဳႏိုင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

Galaxy S9 Series မ်ားတြင္လည္း Samsung အေနနဲ႕ microSD ထည့္သြင္းအသံုးျပဳခြင့္ကို ျဖဳတ္ခ်ပစ္ခ်င္ပံုမရပါဘူး။ ထို႕ေၾကာင့္ တကယ္လို႕သာ 512GB Galaxy S9+ သာအမွန္တကယ္ဆိုပါက 1TB နီီးပါး Storage ရရွိဖို႕ရန္အတြက္ 400GB microSD card အသံုးျပဳလိုက္ရုံသာလိုေတာ့ပါတယ္။

ထိုသို႕ေသာ Galaxy S9+ ဖုန္းမ်ဳိးအတြက္ ေငြပမဏမ်ားစြာအသံုးျပဳဖို႕သာျပင္ထားလိုက္ပါေတာ့။ 400GB microSD card မွာလည္း ေတာ္ရုံတန္ဖိုးႏွင့္ရမွာမဟုတ္တာေတာ့ ေျပာဖို႕လိုမယ္မထင္ပါဘူး။ SanDisk ၏ 400GB microSD card သည္အနည္းဆံုး ေဒၚလာ၃၀၀ထိက်သင့္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

Posted on

Facebook ထုတ္ကုန္ Portal Video Chat ကိရိယာသည္ ၄၉၉ေဒၚလာထိက်သင့္ႏိုင္

Facebook ဟာမၾကာခဏဆိုသလို ေစ်းကြက္တြင္ေနာက္က်ျပီးမွ၀င္လာေလ့ရွိေပမယ့္ အျခားေသာ လုပ္ငန္းစုမ်ားကို Messaging application မ်ားမွ Photo Sharing အထိေစ်းကြက္တြင္ ျပိဳင္ဖက္မရွိအုပ္စိုးခြင့္ေတာ့ ေပးေလ့မရွိပါဘူး။ ထို႕ေၾကာင့္ Portal ဟုေခၚသည့္ Video Chat ကိရိယာေလးကို Facebook မွဖန္တီးေနသည္မွာ မဆန္းလွပါဘူး။ အဆိုပါကိရိယာကို ၂၀၁၈ခုနွစ္၀က္တြင္ စတင္ျဖန္႕ခ်ီမည္ဟု သိရပါတယ္။

အြန္လိုင္းသတင္းကြန္ရက္တစ္ခုျဖစ္သည့္ Cheddar မွသတင္းမ်ားအရ အဆိုပါစက္ကိရိယာေလးဟာ Amazon ၏ အသံႏွင့္ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ Virtual Assistant ႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္ Display ျဖစ္သည့္ Echo Show ႏွင့္ဆင္တူပါတယ္။ သို႕ေသာ္ Portal သည့္အျမင္အားျဖင့္ Echo Show ႏွင့္ဆင္တူေသာ္လည္း Facebook အေနနဲ႕ အဆိုပါကိရိယာေလးကို မိသားစု၀င္မ်ားၾကား ဗီဒီယိုဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ားႏွင့္ Social Feature မ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္မႈရွိေနေစရန္ ဦးတည္ထားတာပါ။

Cheddar မွသတင္းမ်ားအရ ဒါဟာ Facebook ၏ပထမဆံုးေသာလူ႕အသံုးအေဆာင္စက္ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး အိမ္သံုးရုံုးသံုးအျဖစ္ပါဖန္တီးတည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အျခားေသာ Smart Speaker မ်ားကဲ့သို႕ပင္ ယခုထုန္ကုန္ကို Indoor အသံုးခ်ပစၥည္းအျဖစ္အသံုးျပဳရန္ရည္ရြယ္ထားျပီး အသံျဖင့္အမိန္႕ေပးထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားအရ အဆိုပါ Portal Video Chat စက္ပစၥည္းတြင္ လူ႕မ်က္ႏွာမ်ားကို မွတ္သားႏိုင္ျပီး သူတို႕ရဲ႕ Facebook  Account ျဖင့္ပါ အလိုအေလ်ာက္ ခ်ိတ္ဆက္တြဲဖက္ေပးသြားမည့္ ျမင္ကြင္းက်ယ္ မွန္ဘီလူးပါ၀င္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အျခားေသာ Smart Speaker မ်ားႏွင့္ဆင္တူျပီး Facebook ၏ Portal ဟာ Spotify ႏွင့္ Netflix ကဲ့သို႕ေသာ ရုပ္သံတိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳႏိုင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ Facebook မွမၾကာေသးခင္ကပဲ Sony/ATV ႏွင့္ Universal Music Group တို႕ႏွင့္အတူ လိုင္စင္သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ယခု ကုမၸဏီ၏ေရရွည္အစီအစဥ္မ်ားကို စတင္စဥ္းစားၾကည့္လို႕ရပါျပီ။

Facebook အေနနဲ႕လက္ရွိတြင္ အဆိုပါထုတ္ကုန္သစ္ကို ေမလတြင္းတြင္ က်င္းပမည့္ သူ႕ရဲ႕ F8 Developer Conference တြင္ မိတ္ဆက္ေပးသြားရန္ ႏွင့္ ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ စတင္ေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ထားရွိပါတယ္။ Facebook ၏ CEO ျဖစ္သူ Mark Zuckerberg မွေတာ့ Portal သည္အက်ဳိးအျမတ္ထက္ လူတိုင္း၏အိမ္တြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္သာ ပိုမိုအေရးၾကီးေၾကာင္း ၀န္ထမ္းမ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိလ်ာထားေစ်းႏႈန္းမွာ ၄၉၉ေဒၚလာရွိေနျပီး ဒါဟာ Amazon ၏ ေဒၚလာ၂၃၀သာက်သင့္သည့္ Echo Show ထက္ႏွစ္ဆပိုမို ေစ်းႏႈန္းၾကီးမားေနျပီး အမ်ားစုအတြက္လက္လွမ္းမမွီႏိုင္သည့္ ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ေနပါတယ္။ Portal ကိုစတင္ မိတ္ဆက္ျပီးတာႏွင့္ အြန္လိုင္းမွေရာ နယ္ေျမဆိုင္ခြဲမ်ားတြင္ပါ ေရာင္းခ်သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Posted on

iPhone နဲ႔ တေထရာတည္းတူတဲ့ Anroid စနစ္သုံး Doogee V

iPhone X ဆုိုတာကေတာ့ ပစၥည္းေကာင္းတစ္ခုပါ။ ဒါေပမယ့္ လူတုိင္းအတြက္ မဟုတ္ပါဘူး။ Apple ဟာ သူ႕ရဲ႕ေနာက္ဆံုးထြက္ iPhone ကို အေတာ္ေလးေစ်းမ်ားေအာင္ လုပ္ထားလို႕ လူအခ်ိဳ႕က iOS ဆိုတာေတာင္ ဂရုမစိုက္အားေတာ့ပါဘူး။ Android စနစ္သံုး iPhone X လာေနျပီဆိုတဲ့အေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးပါရေစ။ Doogee ရဲ႕ V ဆိုတာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ မၾကားဖူးေသးတဲ့ iPhone X ဒီဇုိင္းနဲ႕ Android အသံုးျပဳထားတဲ့ ဖုန္း ျဖစ္ပါတယ္။

iPhone X ကို ရွဳေထာင့္ေပါင္းစံုကေန ေကာ္ပီယူထားျခင္းျဖစ္တယ္လို႕ မိုဘိုင္းလ္သတင္းေထာက္ Evan Blass ကဆိုပါတယ္။

iPhone X နဲ႕ တူတယ္မလား။ Doogee ဟာ Apple နဲ႕တူေအာင္ edge-to-edge display ကို ဖန္တီးထားျပီး ထိပ္ဖ်ားမွာလည္း အဟုိက္ေလး ပါ၀င္ထားပါေသးတယ္။ အေရွ႕ကင္မရာ၊ နားၾကပ္နဲ႕ ambient light sensor တို႕ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ပါေသးတယ္။ iPhone X ရဲ႕ TrueDepth နည္းပညာကေတာ့ ကူးလို႕မရပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ Display ေအာက္က fingerprint scanner ပါ၀င္တာမို႕ ၂၀၁၈ ႏွစ္လည္ေလာက္အထိ ထြက္မလာႏုိင္တာ ေသခ်ာသြားပါတယ္။

အခ်က္အလက္အမ်ားစုကေတာ့ မသိရေသးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ Blass ကေတာ့ ၆.၂လက္မ ရွိမယ္လို႕ ေျပာထားပါတယ္။

အဲဒီဖုန္းမွာ Samsung ရဲ႕ ၂၀၁၈ flagship မွာ လိုခ်င္တဲ့ ဒီဇုိင္းေတြကို ေတြ႕ျမင္ရႏုိင္ပါတယ္။ Doogee ဟာ Galaxy S9 ကို ေကာ္ပီကူးထားတာမ်ိဳး ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ V ရဲ႕ ဒီဇုိင္းကိုေတာ့ ေတာင္ကိုရီးယား ကုမၸဏီဆီကေန ျပန္လည္တပ္ဆင္မွာျဖစ္ျပီးေတာ့ ကင္မရာႏွစ္လံုးတပ္ဆင္မႈကိုလည္း Galaxy S9+ လိုမ်ိဳး ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

Doogee ကေတာ့ V ကို တစ္ကမာၻလံုး မျဖန္႕ႏုိင္ေလာက္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ လူသိပ္မသိေသးတဲ့ ထုတ္ကုန္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရတာလည္း ေပ်ာ္စရာတစ္ခုပါပဲ။ V ရဲ႕ ေပါက္ၾကားလာတဲ့ပံုေတြလည္း မၾကာေသးခင္ကမွ ထြက္ရွိိလာခဲ့ပါေသးတယ္။

Posted on

CES 2018 – ကမာၻ႕အၾကီးဆံုးနည္းပညာျပပြဲမွ အလန္းဆံုး (၁၀)မ်ဳိး

 

        သင္အေနဲ႕ တီဗီအသစ္တစ္လံုး၊ စမတ္ဖုန္းအသစ္တစ္လံုး၊ ကင္မရာအသစ္တစ္လံုး သို႕မဟုတ္ ေနာက္ထပ္ လက္၀တ္အီလက္ထေရာနစ္ကိရိယာတစ္ခုတို႕ကို လို္က္ရွာေနသည္ဆိုပါက CES မွာပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။ ထံုးစံအတိုင္းပါပဲ CES 2018 တြင္ကၽြနု္ပ္တို႕လေပါင္းမ်ားစြာ ၾကိဳတင္ၾကားထားသည့္ နမူနာကိရိယာသစ္မ်ားစြာကို အၾကီးအက်ယ္ျပသသြားမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါထုတ္ကုန္မ်ားကေတာ့ CES တြင္စိတ္၀င္စားစရာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္မည့္အရာမ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။

စမတ္ဖုန္းမ်ား

Samsung Galaxy A8

Samsung ၏ Galaxy S8 အရသာကိုအနည္းငယ္ခံစားၾကည့္ခ်င္ေပမယ့္ ေငြေၾကးမ်ားစြာ မသံုးခ်င္ျဖစ္ေနပါလား။ Galaxy A8 မွသင့္ဆႏၵကိုျဖည့္ဆည္းေပးသြားပါလိမ့္မယ္။ အဆုိပါဖုန္းတြင္ ေဘးဖက္ကုိေကြးသြားသည့္ Curved Screen မပါရွိေသာ္လည္း ေဘးေဘာင္သားေတြကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးပါးျပီး ဖုန္းထိပ္ဖက္တြင္လည္း Notch ေလးပါရွိပါေသးတယ္။ ထို႕အျပင္ေ႕ရွဖက္တြင္လည္း ေနာက္ခံ၀ါးကာ Selfie ရိုက္ကူးႏို္င္မည့္ Second Camera လည္းပါရွိပါေသးတယ္။

OnePlus 5T Sandstone White

          ဒီဖုန္းကေတာ့ CES ျပပြဲမတိုင္ခင္ကတည္းက ထြက္ရွိျပီးျဖစ္ပါတယ္။ OnePlus မွ Limited Edition တစ္ခုအျဖစ္ Sandstone White 5T ကိုထုတ္လုပ္လိုက္ပါျပီး ေသသပ္လွပသည့္ဖုန္းေက်ာဖက္ဟာ သင့္ကိုစိတ္ေက်နပ္ေစမွာျဖစ္ျပီ မည္သည့္စင္းရာျခစ္ရာမွ ျဖစ္ေပၚေစမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ျပီျဖစ္ပါတယ္။

Nokia 6 (2018)

          HMD Global မွ Nokia 6 ဖုန္းအသစ္ကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ ျပပြဲမစခင္တစ္ပတ္အလို တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ျပီးျဖစ္သည့္အတြက္ အေမရိကန္တြင္စတင္ခ်ျပေတာ့မည့္အခ်ိန္အတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားေနပါျပီ။ ဒီဖုန္းေလးကို အေကာင္းဆံုးဘက္ဂ်က္ဖုန္းတစ္လံုးအျဖစ္ ပံုသြင္းထားတာျဖစ္ျပီး အဆင္ျမင့္ Snapdragon 630 Processor ကိုအသံုးျပဳထားကာ ေသသပ္သည့္ဒီဇိုင္းႏွင့္ ယမန္ႏွစ္က ေမာ္ဒယ္အတြက္ေစ်းႏႈန္းအတိုင္း ထြက္ရွိလာႏိုင္ပါတယ္။

Sony Xperia XA2

          XA2 ကေတာ့ ေပၚပင္စမတ္ဖုန္းကင္မရာမ်ားေလာက္နဲ႕ အဆင့္ျမွင့္စမတ္ဖုန္းတစ္လံုးျဖစ္မလာႏိုင္ဘူးဟု သက္ေသျပလိုက္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအလယ္အလတ္တန္းစားဖုန္းေလးတြင္ အဆင့္ျမင္ Xperia XZ ဖုန္းမ်ားတြင္ေတြ႕ျမင္ရသည့္ 23MP Exmor RS sensor ပါရွိျပီး 4K Video မ်ားကိုရိုက္ကူးႏိုင္မွာျဖစ္ကာ 12800ႏွင့္အထက္ရွိ IOS range လည္းပါရွိသည့္အတြက္ ညဖက္မီးေရာင္မွိန္မွိန္ ကလပ္တြင္ ဓာတ္ပံုမ်ားအေကာင္းဆံုးရိုက္ကူးႏိုင္မွာပါ။ ဒီဖုန္းေလးကိုေတာ့ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ေတာ့မွာပါ။

 

လက္၀တ္အီလက္ထေရာနစ္အသံုးအေဆာင္မ်ား

Garmi Vivofit4

          သင္ဟာအစားကိုေတာ့ပံုမွန္ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္စားျပီး ေလ့က်င့္ခန္းမလုပ္ႏိုင္ျဖစ္ေနရင္ေတာ့ Garmi Vivfit4 ကိုသင့္လက္ေကာက္၀တ္မွာ ၀တ္ဆင္ဖို႕အခ်ိန္က်ျပီပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေလးဟာသင္စသံုးလိုက္ျပီဆိုကတည္းက သင့္ကိုေလ့က်င့္ခန္းမ်ားျပဳလုပ္ေစမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Garmi Forerunner 645 Music

ဇန္န၀ါရီလထုတ္ အားကစားသံုးနာရီတစ္လံုးကိုေစာင့္ဆိုင္းေနပါသလား။ သင့္အေနနဲ႕ ေနာက္ထပ္တစ္လေလာက္ ထပ္ေစာင့္ရႏိုင္ပါတယ္။ Forerunner 645 Music ဟာ Garmin ထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ျပီး Built-in သီခ်င္းမ်ားပါ၀င္သည့္ ဂ်ာမနီစစ္တပ္အတြက္ပထမဆံုးပဲျဖစ္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႕ offline Deezer သံစဥ္မ်ားကိုထည့္သြင္းထားႏိုင္ျပီး 645 ဟာအျခားေသာ Garmin ၏အဆင့္ျမင့္ ဘက္စံုအားကစားသံုးနာရီမ်ားကဲ့သို႕ျဖစ္သည့္အတြက္ GPS ႏွင့္ Garmin Play တို႕လည္းပါ၀င္မွာပါ။

SGNL

          SGNL ကိုသင့္စမတ္ဖုန္းႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္သည္ျဖစ္ေစ သူ႕ခ်ည္းတိုင္းအသံုးျပဳသည္ျဖစ္ေစအသံုးျပဳႏိုင္မည့္ လက္ပတ္ေလးျဖစ္ျပီး သင့္လက္ေခ်ာင္းေလးကို နားေပၚတြင္တင္လိုက္ရုံႏွင့္ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီထုတ္ကုန္ေလးကုိေတာ့ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ မတ္လတြင္၂၄၉ေဒၚလာျဖင့္ ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ေတာ့မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 

TV ႏွင့္ Home Cinema

Samsung ရဲ႕The Wall

          The Wall ကေတာ့ MicroLED နည္းပညာ၏ပထမဆံုးေသာ အလင္းေရာင္ေလးျဖစ္ျပီး Samsung ၏ OLED အတြက္ျပိဳင္ဖက္အသစ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႕ ဒီထုတ္ကုန္ေလးကို ၀ယ္ဦးမွာမဟုတ္ရင္ေတာ့ ဒီနည္းပညာကေတာ့ Samsung ၏ေနာက္ထပ္ပံုျပင္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးမည့္ နည္းပညာတစ္ခုပဲျဖစ္မွာပါ။

Samsung NW700 Soundbar

          Soundbar ေတြသာအ၀တ္၀တ္စားတတ္မည္ဆိုပါက Samsung ၏ NW700 ရဲ႕ဆိုဒ္နံပါတ္ဟာ သုညပဲျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီထုတ္ကုန္ေလးစာအလြန္ပါးလႊားျပီး သင့္အိမ္နံရံေတြမွာရွိျပီးသား တီဗီပါးပါးေလးႏွင့္ ယွဥ္တြဲလ်က္ခ်ိတ္ဆြဲထားႏိုင္မွာပါ။ Speaker မ်ားအတြက္ေနရာအမ်ားၾကီးမရွိေပမယ့္ သင္ရုပ္ရွင္ၾကည့္ေနခ်ိန္၊ ဂိမ္းကစားခ်ိန္မွာေတာ့ အသံေကာင္းေကာင္းလႊင့္ထုတ္ေပးမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

LG HU80KA Projector

          သင့္အိမ္မွ ဆိုဖာထိုင္ခံုေလာက္ပင္ေနရာမစားသည့္ 4K ၊ HDR Projector တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ LG ၏ HU80KA သည့္ ၁၅၀လက္မအရြယ္မ်က္ႏွာျပင္အတြက္ေကာင္းေပမယ့္ ေနရာစားမႈဟာလည္း အမႈိက္ျခင္းေလးေလာက္ပဲမရွိပါဘူး။ ဒီထုတ္ကုန္ေလးကုိ ေနရာတကာသယ္ယူသြားႏိုင္ရန္ ဒီဇိုင္းထုတ္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

Panasonic FZ950 OLED TV

          ေဟာလိ၀ုဒ္အတည္ျပဳအေရာင္အေသြးျပင္ဆင္ျခင္းသည့္ အေကာင္းဆံုး OLED TV ဆုကိုရယူရန္ Panasonic ၏ေနာက္ဆံုးအားထုတ္ၾကိဳးပမ္းမႈပဲျဖစ္ပါတယ္။ FZ950 OLED TV Image Processing ဟာအေရာင္အေသြးမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာေျပာင္းလဲေပးီုင္ပါတယ္။ HDR 10+ ေထာက္ပံ့ေပးထားျပီး Technics-Tuned Soundbar ဟာလည္း ေတာ္ေတာ္ေလးကိုၾကည့္ေကာင္းလွပါတယ္။

 

Virtual Reality ႏွင့္ Augmented Reality

ACE Eyewear

ACE Eyewear ႏွင့္ဆိုပါက 8MP ဓာတ္ပံုမ်ားကိုရယူႏိုင္ျပီး HD Video မ်ားကိုလည္း မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္မွာျဖစ္ကာ မည္သည့္ Social Network တြင္မဆို တိုက္ရိုက္လႊင့္တင္ႏုိင္ပါေသးတယ္။

 

Laptop မ်ားႏွင့္ Computer မ်ား

Dell XPS 13

          ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ Dell ၏ေငြေရာင္ႏွင့္ကာဗြန္ဖိုက္ဘာကိုယ္ထည္မ်ားအစား ေရႊအိုေရာင္ႏွင့္အျဖဴေရာင္ Superb Ultra-Portable ျဖစ္ျပီး ကမာၻ႕ပထမဆံုးေသာ Glass-Firbre တည္ေဆာက္ပုံေၾကာင့္ အေရာင္အေသြးမ်ား တလက္လက္ျဖစ္ေနမည့္ Dell Laptop ကိုေတြကျမင္ရမွာပါ။ အလြန္ပါးလႊာျပီး Infinity Display ဟာလည္း အရင္ကထက္ပိုမိုပါးလႊာမႈကိုျဖစ္ေစပါတယ္။

Lenovo Thinkpad X

          ယခင္ကေတာ့ Thinkpad မ်ားသည္ နာမည္ၾကီးျဖစ္ျပီး ယခု Thinikpad X ကေတာ့ထို႕ထက္ပိုပါတယ္။ USB-C Charging ႏွင့္ 8th-Generation Intel Core Processor တို႕ပါ၀င္ျပီး Lenovo ၏ Active Pen Stylus ႏွင့္အတူ Touchscreen တြင္လည္း သင့္စိတ္ၾကိဳက္ေရးျခစ္ႏိုင္ဦးမွာပါ။

Acer Swift 7

          သင့္မုတ္ဆိတ္ေမြးမ်ားကိုေတာင္ ရိတ္သင္ႏိုင္ေလာက္သည့္အထိပါးလႊာသည့္ Laptop တစ္လံုးပဲျဖစ္ပါတယ္။ Swift 7 တြင္ေတာ့ 7th Generation Intel CPU ပါ၀င္ျပီး 8.98mm အထူသာရွိတာေၾကာင့္ အိတ္ေသးေသးေလးထဲတြင္ ထည့္သြားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Acer Nitro 5 (2018 Edition)

          Acer ကေတာ့ Ryzen CPU ႏွင့္ Radeon Graphics တို႕ကိုအံ့ဖြယ္တန္ဖိုးသင့္ Gaming Laptop တစ္လံုးတြင္ ေပါင္းစပ္ဖန္တီးလိုက္ပါတယ္

 

Hi-Fi ႏွင့္ Audio

LG Thinq Speaker

          သင့္ရဲ႕အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ား တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုဆက္သြယ္မႈမရွိပါက Smart Home တစ္လံုးဆိုသည္မွာလည္း ေျပာရေလာက္ေအာင္ စမတ္က်ေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး။ မီးသီးမ်ားႏွင့္ အပူခ်ိန္အာရုံပစၥည္းေတြဟာ လြယ္ကူေသာ္လည္း အ၀တ္ေလွ်ာက္စက္မ်ား၊ မိုက္ခရိုေ၀့ဗ္မီးဖိုမ်ားႏွင့္ ပန္းကန္ေဆးစက္မ်ားအတြက္ဆိုရင္ ဘယ္လိုလုပ္ပါ့မလဲ။ ဒီလိုအေျခအေနေတြအတြက္ LG ၏ Thinq Speaker ရွိေနပါျပီ။ ဒီစက္ပစၥည္းအားလံုးကို Thinq Speaker မွတဆင့္အသံအမိ္န္႕ေပးျပီး ခိုင္းေစႏိုင္ပါျပီ။ ထို႕အျပင္ ပံုမွန္ Google Assistant လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Cameras

DJI Osmo Mobile 2

          ေသသပ္ေခ်ာေမြ႕လွသည့္ဗီဒီယုိမ်ားကို သင့္ဖုန္းျဖင့္ရိုက္ကူးႏိုင္ေစရန္ ကုန္က်မႈေတြရွိေသာ္လည္း DJI မွ ေစ်းသက္သက္ႏွင့္ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ Osmo Mobile 2 သည္မူရင္းေစ်း၏ တစ္၀က္သာရွိျပီး ပိုမိုရိုးရွင္းသည့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား၊ Built-in Battery တစ္လံုးနွင့္ ႏိုင္လြန္တည္ေဆာက္မႈအသစ္ပံုစံႏွင့္ထြက္ရွိလာကာ ေနရာတကာကိုသယ္ယူသြားႏိုင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

 

Automotive

Byton Concept Electric SUV

          ဒီကားကေတာ့ သင့္အိမ္ေ႔ရွခန္းရွိတီဗီထက္ ပိုမိုၾကီးမားသည့္ Screen ပါ၀င္မည့္ ပထမဆံုးေသာကားျဖစ္ပါတယ္။ ၾကီးမားလြန္းသည့္ လက္မ၄၀အရြယ္ Touchscreen ႏွင့္ Byton Concept Electric SUV ဟာ ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္အထိေရာက္ရွိလာႏိုင္ဖြယ္ရွိပါတယ္။

 

Smart Home

Hive View

          GoPro ကိုအေစာင့္ေခြးတစ္ေကာင္ႏွင့္ေပါင္းစပ္လိုက္သလို Hive View လံုျခံဳေရးကင္မရာဟာ အံ့မခန္းပါပဲ။ ဒီကင္မရာေလးဟာ မိနစ္၉၀စာ မွတ္တမ္းတင္ထားႏိုင္မွာျဖစ္ျပီး သင္အခန္းထဲျပန္ေရာက္လာသည္အထိ အရာအားလံုးကိုေသခ်ာ ေစာင့္ၾကည့္ထားေစမွာပါ။  Person Detection စနစ္ပါ၀င္ျပီး ပတ္၀န္းက်င္အရိပ္မ်ား၊ ေနေရာင္မ်ားေၾကာင့္ေတာ့ သင့္ဖုန္းကိုအခ်က္ေပးမွာမဟုတ္ပါဘူး။

 

အေကာင္းဆံုးထုတ္ကုန္တစ္ခု

Pitta Drone

          ဒါဟာဂရိေပါင္မုန္႕ေတြလိုက္ပို႕ေပးမယ့္ သာမန္ Quadcoptor တစ္ခုမဟုတ္ပါဘူး။ Pitta Drone ဟာမ်ားစြာ အဆင့္ျမွင့္ပါတယ္။ လံုျခံဳေရးကင္မရာတစ္ခုပါ၀င္ျပီး Action Cam တစ္ခုအေနနဲ႕အသံုးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ျပီး ပန္ကာမ်ားတပ္ဆင္ေပးလိုက္ရုံႏွင့္ ေလေပၚမွမွတ္တမ္းတင္ႏိုင္မွာျဖစ္ကာ Auto-Follow ႏွင့္ One-Touch Flying ကဲ့သို႕ေသာ္ အဆင့္ျမင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားလည္း ပါ၀င္မွာပါ။

Posted on

CES ပြဲမွာ ျမင္ရတဲ့ စမတ္ဖိနပ္

 

ျပင္သစ္ ကုမၸဏီ E-vone က ျပသထားတဲ့ GPS ရတဲ့ စမတ္ဖိနပ္ေလးျဖစ္ပါတယ္။ သူ႕မွာ လဲတဲ့အခါသိရွိျခင္းနဲ႕ အခ်က္ေပးစနစ္ေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။

၀တ္ဆင္ႏုိင္တဲ့နည္းပညာကေတာ့ အေတာ္ေလး ရူးသြပ္စရာပါပဲ။ ျပင္သစ္ ကုမၸဏီ E-vone ကလည္း လူၾကီးေတြနဲ႕ အလုပ္သမား၊ ခရီးသြားေတြအတြက္ လဲတဲ့အခါသိရွိျခင္းနဲ႕ အခ်က္ေပးစနစ္ေတြ ပါ၀င္တဲ့ စမတ္ဖိနပ္နဲ႕အတူ ေရစီးေၾကာင္းကို ပါ၀င္လာပါတယ္။

မ်ားစြာေသာ sneaker ၊ ေတာင္တက္ boot နဲ႕ အလုပ္စီးေတြ ရွိေနေပမယ့္လည္း E-vone ကေတာ့ ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ ေရြ႕လ်ားမႈေတြကို သိရွိေစႏုိင္တဲ့ sensor ေတြပါ၀င္တဲ့ ဖိနပ္ကို တီထြင္ခဲ့တာပါ။ အခ်က္ျပမက္ေဆ့ခ်္ေတြကိုေတာ့ သင့္ရဲ႕အေရးေပၚအတြက္ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္မယ့္သူ ၊ အေရးေပၚ၀န္ေဆာင္မႈေတြဆီကို အလိုအေလ်ာက္ပို႕ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၂၀ ကို ဆက္သြယ္ႏုိင္တဲ့ GSM ပါ၀င္ျခင္း၊ GPS ဒါမွမဟုတ္ LoRA antenna ကို အသံုးျပဳျပီးေတာ့ တည္ေနရာရွာျခင္း၊ လႈပ္ရွားမႈအတြက္ gyroscope နဲ႕ accelerometer ေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ E-vone ဟာ ေစ်းႏႈန္းနဲ႕ ထြက္ရွိမယ့္ရက္ကိုေတာ့ မေျပာခဲ့ေသးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ကိုဘယ္အခ်ိန္မွာေရာက္လာမလဲဆိုတာ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

CES 2018 မွာ ဘာေတြ ေမွ်ာ္လင့္လို႕ရမလဲ။ စမတ္ဟုမ္းနဲ႕ အိမ္သံုးပစၥည္းေတြကို ေမွ်ာ္လင့္ထားႏုိင္ပါတယ္။

Posted on

လူငယ္မ်ားၾကား စမတ္ဖုန္းစြဲလမ္းျခင္းကို ေျဖရွင္းေပးမည့္ Tool ဖန္တီးေပးရန္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားမွ Apple ကိုတိုက္တြန္း

        Apple ၏ရွယ္ယာရွင္ႏွစ္ဦးတို႕မွ လူငယ္မ်ားၾကား စမတ္ဖုန္းစြဲလမ္းျခင္း၏ လူထုက်န္းမာေရးကပ္ေဘးကို ျပန္လည္တံု႕ျပန္ေျဖရွင္းဖို႕ရန္္လိုအပ္ေၾကာင္း Apple ကိုတိုက္တြန္းလိုက္ေၾကာင္း The Wall Street Journal မွသတင္းအရင္းအျမစ္အရသိရွိရပါတယ္။ တက္ၾကြရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားျဖစ္သည့္ Jana Partners ႏွင့္ California State Teachers’ Retirement System (Calstrs) ပင္စင္ရန္ပံုေငြတို႕မွ Apple ၏ရွယ္ယာမ်ားထဲမွ ၂ဘီလီယံေဒၚလာတန္ေၾကးရွိ ရွယ္ယာမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထားၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႕ကေနမွ Apple ကိုအိတ္ဖြင့္ ေပးစာတစ္ေစာင္ေပးပို႕ခဲ့ျပီး Software သစ္တစ္ခုဖန္တီးျပီး ဖုန္းကုိုကန္႕သတ္အသံုးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ မိဘမ်ားအား ကူညီေပးႏိုင္ရန္ေတာင္းဆိုထားျပီး ဖုန္းအလြန္အကၽြံအသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုပါ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ တိုက္တြန္းထားပါတယ္။

အဆိုပါေပးစာတြင္ အေမရိကန္ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားဟာ အသက္၁၀ႏွစ္အရြယ္မွစတင္ကာ ကို္ယ္ပိုင္ဖုန္းမ်ား ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရၾကျပီး တစ္ေန႕လ်င္ ပ်မ္းမွ် ၄.၅နာရီကို ဖုန္းအသံုးျပဳေလ့ရွိေၾကာင္း ေလ့လာခ်က္တစ္ရပ္ျဖင့္ တြဲဖက္ေရးသားထားသည္။ ထို႕အျပင္ ၇၈ရာခိုင္ႏႈန္းေသာလူငယ္မ်ားသည္ အနည္းဆံုးနာရီတိုင္းတြင္ ဖုန္းသံုးေလ့ရွိျပီး သူတို႕ရဲ႕ဖုန္းမ်ားအေပၚ စြဲလမ္းမႈျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုထားပါတယ္။ Jana Partners ႏွင့္ Calstrs ကေတာ့ တကယ္လို႕ Apple မွသာအေရးတယူျပဳျခင္းမရွိပါက သူတို႕ရဲ႕ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ရပ္တည္မႈမ်ားတြင္ ထိခိုက္မႈရွိသြားႏိုင္သည္ဟု ေျပာဆိုထားပါတယ္။

Apple ၏ေစ်းကြက္တြင္းစုစုေပါင္းတန္ဖိုးမွာ ေဒၚလာ၉၀၀ဘီလီယံနီးပါးရွိသည့္အတြက္ ေဒၚလာ၂ဘီလီယံဆိုသည္မွာ ေျပာပေလာက္ေသာပမဏမဟုတ္ပါဘဲ ၀.၂ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်သာရွိပါတယ္။ ထို႕အျပင္ ထိုသို႕ေသာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ေရရွည္လုပ္ငန္းမ်ားသည့္ UBS ႏွင့္ Goldman Sachs တို႕အျပင္အျခားသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူတို႕ ႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိပါတယ္။ Journal မွသတင္းေဖာ္ျပခ်က္အရ Apple မွ သူ႕ရဲကဖုန္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ရရွိလာသည့္အႏႈတ္လကၡဏာျပအက်ဳိးဆက္မ်ားအတြက္ Software တစ္ခုအသံုးျပဳခ်င္စိတ္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္ဟု သိရပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားကေတာ့ ဖုန္းအသံုးျပဳမႈကို ကန္႕သတ္ႏိုင္မည့္ ပိုမိုလြယ္ကူမည့္နည္းလမ္းကို လိုခ်င္ေနၾကပါတယ္။ Apple အေနနဲ႕ ေနာက္ထပ္မ်ဳိးဆက္သစ္တို႕၏ ဖြံ႕ျဖဳိးေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးတို႕အတြက္ အထူးအေလးစိုက္ေပးျခင္းသည့္ စီးပြားေရးအတြက္ေရာေကာင္းမြန္သည့္ လကၡဏာျဖစ္သည့္အျပင္ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည့္အရာျဖစ္ေၾကာင္း ေပးစာတြင္ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ နည္းပညာသစ္မ်ား၏ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ေရရွည္ေနာက္ဆက္တြဲကိစၥရပ္မ်ားကို ဂရုစိုက္သင့္ေၾကာင္း ကုမၸဏီတိုင္းအေနနဲ႕ အဆိုပါတာ၀န္ကို ေခါင္းမေရွာင္သင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါေသးတယ္။

Posted on

စီးပြားေရးသမားေတြ အႀကိဳက္ေတြ႔ေစမည့္ Hybrid Smartwatch ဆြစ္တံဆိပ္ကုိ ေၾကျငာ

        Kickstarter ႏွင့္ Indiegogo တို႕တြင္မွတ္တမ္းတင္ ေဒၚလာ၆သန္းေထာက္ပ့ံရန္ပံုေငြရရွိျပီးေနာက္ အဆင့္ျမွင့္နာရီထုတ္လုပ္သည့္ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ MyKronoz ဟာယေန႕မွာပဲ သူ႕ရဲ႕ ZeTime Petite Hybrid Smartwatch ကိုတစ္ကမာၻလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ရရွိႏိုင္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့ျပီပဲျဖစ္ပါတယ္။ 39mm ရွိ ZeTime Petite အျပင္ 44mm ရွိ Regular တို႕ကိုျပသထားမွာျဖစ္ျပီး ဇန္န၀ါရီလ ၉ရက္မွ ၁၂အထိက်င္းပမည့္ CES 2018 တြင္ နမူနာရရွိႏိုင္ျပီပဲျဖစ္ပါတယ္။

MyKronoz ၏ Smart Movement နည္းပညာဟာ ZeTime ကိုအားတစ္ခါသြင္းျပီးသည္ႏွင့္ ရက္၃၀စာ အလုပ္လုပ္ေစႏိုင္မွာျဖစ္ျပီး နာရီတစ္လံုး၏အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္သည့္ အခ်ိန္ေဖာ္ျပျခင္းကိုေတာ့ အျမဲတမ္းရရွိႏိုင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းအေနနဲ႕ ၁၉၉ေဒၚလာမွစတင္မွာျဖစ္ျပီး 39mm ႏွင့္ 44mm   ဟူ၍အရြယ္အစားႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္ ရရွိမွာျဖစ္ျပီး လက္ပတ္ပံုစံ၊ နာရီကိုယ္ထည္အလိုက္ သံုးမ်ဳိးသံုးစားရွိႏိုင္မွာပါ။

သူ႕ရဲ႕ထင္ရွားသည့္ရည္မွန္းခ်က္ၾကီးနည္းဗ်ဴဟာ၏သက္ေသအျဖစ္ MyKronoz ZeTime ကို ေထာက္ပ့ံေပးသူေပါင္း ၃၅၀၀၀ေက်ာ္ရွိျပီး ရန္ပံုေငြေထာက္ပ့ံမႈအမ်ားဆံုးေသာ Hybrid Smartwatch ျဖစ္လာကာ ဥေရာပကုမၸဏီအေနနဲ႕ အၾကီးမားဆံုးေသာ campaign ျဖစ္လာျပီး ၂၀၁၇ခုႏွစ္၏ေထာက္ခံမႈအရဆံုးေသာ ထုတ္ကုန္ျဖစ္လာပါတယ္။ ယေန႕မွာေတာ့ ZeTime ဟာအြန္လိုင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကားတြင္ ဆက္လက္ေထာက္ခံမႈရေနျပီး ၂၀၁၈ခုႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္ပင္ ႏိုင္ငံေပါင္း၆၀ႏွင့္အထက္ထိ ျဖန္႕ခ်ီႏိုင္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Petite Version အတြက္ ၁.၀၅လက္မအရြယ္ TFT Color TouchScreen ေထာက္ပ့ံေပးထားျပီး Regular Version အတြက္ ၁.၂၂လက္မအရြယ္ရွိမွာျဖစ္ကာ ယခုအခါ MyKronoz သည္ Display ႏွင့္ကုိယ္ထည့္အရြယ္အစား ႏွစ္ခုႏွင့္ Smartwatch တစ္လံုးထုတ္လုပ္လိုက္သည့္ ပထမဆံုးေသာ လက္၀တ္လက္စားအမွတ္တံဆိပ္ ျဖစ္လာပါတယ္။

ZeTime ကိုအဆင့္ျမွင့္နည္းပညာမ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျပီး သံုးစြဲသူမ်ား အလြယ္တကူအသံုးျပဳရေစရန္ ေထာက္ပ့ံေပးထားပါတယ္။ Color TouchScreen ႏွင့္ Smart Crown Intuitive Navigation ကိုအသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ အသံုးျပဳသူမ်ားအေနနဲ႕ သူတို႕ရဲ႕လက္ေကာက္၀တ္မွာတင္အားလံုးကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မွာပါ။ Notification မ်ားကိုဖတ္ရႈျခင္း၊ အ၀င္ဖုန္းမ်ားကိုၾကည့္ရႈျခင္း၊ ရာသီဥတုသတင္းသံုးသပ္ခ်က္မ်ားစစ္ေဆးျခင္း၊ သီခ်င္းမ်ားအားေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ဓာတ္ပံုရိုက္ကူးျခင္း တို႕ကုိျပဳလုပ္ႏို္င္မွာပါ။ အသံုးျပဳသူမ်ား အဆင္ေျပေျပအသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္ ZeTime ၏ Smart Movement နည္းပညာကိုအသံုးျပဳထားသည့္အတြက္ Screen Visibility ကိုျမွင့္တင္ေပးရန္ လက္အေနအထားအလိုက္ ထိန္းညိွေပးပါတယ္။ အဆိုပါ Hybrid Smartwatch တြင္ Optical Heart Rate Sensor တစ္ခုႏွင့္ 3-axis Accelerometer တို႕တပ္ဆင္ထားသည့္အတြက္ ေန႕စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ အိပ္စက္ျခင္းမ်ားကို ေျခရာခံႏိုင္ေစမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ေနကုန္၀တ္ဆင္ထားႏိုင္ရန္ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ထားျပီး ZeTime သည္ေရစိုခံကာ Stainless Steel နာရီကိုယ္ထည္ရွိကာ Shpphire Glass ႏွင့္ ေျပာင္းလဲ၍ရႏိုင္ေသာ္လက္ပတ္မ်ားစြာတို႕အျပင္ စိတ္ၾကိဳက္ျပင္ဆင္ႏုိင္သည့္ နာရီမ်က္ႏွာျပင္တို႕လည္းပါရွိမွာပါ။ ZeTime ကို Android ကိုေရာ iOS ဖုန္းမ်ားႏွင့္ပါ Bluetooth ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

MyKronoz ZeTime Petite ကို Mandalay Bay တြင္ တနဂၤေႏြေန႕ ဇန္န၀ါရီလ၇ရက္ေန႕  CES 2018 ျပပြဲတြင္ ပထမဆံုးပြဲထုတ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဇန္န၀ါရီလ ၈ရက္ေန႕တြင္လည္း Pepcom Digital Experience တြင္လည္း နမူနာထုတ္ကုန္မ်ားအားလံုးကိုရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ျပီး ZeTime Petite ႏွင့္ ZeTime Regular Hybrid Smartwatch မ်ားကိုျပသသြားမွာပါ။ ဇန္န၀ါရီလ ၉ရက္မွ ၁၂ရက္အတြင္းကိုေတာ့ Sands Expo မွ CES 2018 ပြဲရွိ MyKronoz ျပခန္းတြင္ ျပသသြားမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။