ၿဗိတိန္မွ Gatwick ေလဆိပ္မွာ ကားပါကင္ထိုးေပးမယ့္ စက္ရုပ္မ်ား ထားရွိမည္

0
540

အလြန္ ႀကီးမားတဲ့ ေလဆိပ္မ်ားမွာ ကားပါကင္ ရွာရတာ အနည္းငယ္ ခက္ခဲပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ကားပါကင္ ထိုးေပးမယ့္ စက္ရုပ္မ်ားကို ဖန္တီး လာၾကပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုနွစ္မွာ ျပင္သစ္ ကုမၸဏီ Stanley Robotics က ဖန္တီးထားတဲ့ Stan Robots အမည္ရ ကားပါကင္ထိုးေပးတဲ့ စက္ရုပ္မ်ားကို ပဲရစ္ရဲ႕ ခ်ားလ္စ္ဒီေဂါ ေလဆိပ္မွာ အသံုးျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ ေနာက္တစ္ႏွစ္မွာ Ourdoor Parking မ်ားအတြက္ ဒီဇိုင္းထုတ္ထားတဲ့ စက္ရုပ္မ်ားကို ျပင္သစ္ရဲ႕ လိုင္ယြန္ ေလဆိပ္မွာ အသံုးျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီႏွစ္ ေႏြရာသီမွာေတာ့ လန္ဒန္မွ Gatwick ေလဆိပ္မွာ သံုးလၾကာ စမ္းသပ္ အသံုးျပဳမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေလဆိပ္ရဲ႕ Zone B ကားပါကင္မွာ ၾသဂုတ္လတြင္ စတင္ စမ္းသပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စမ္းသပ္မႈ ကာလက သံုးလၾကာျမင့္ပါတယ္။ ေလဆိပ္မွာ ကားကို ထားၿပီး ခရီးသြားမယ့္ လူမ်ား အဆင္ေျပေစဖို႔ အတြက္ ဒီ၀န္ေဆာင္မႈကို ျပဳလုပ္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ စက္ရုပ္မ်ားဟာ ၁၈ ေပ အရွည္နဲ႔ ၃ တန္ အေလးခ်ိန္ ရွိတဲ့ကားမ်ားကို မသြားႏုိင္ပါတယ္။

ကားပိုင္ရွင္မ်ားက ေလဆိပ္ရဲ႕ သတ္မွတ္ ဧရိယာမွာ ကားကို ထားရွိၿပီးရင္ လိုရာခရီးကို သြားႏုိင္ပါၿပီ။ စက္ရုပ္က ကားရဲ႕ အရြယ္အစားကို တိုင္းတာတြက္ခ်က္ၿပီးရင္ လက္တံမ်ားျဖင့္ ကားကို သယ္မၿပီး သင့္ေတာ္တဲ့ ေနရာမွာ ကားကို ထားရွိေပးထားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။  ကားပိုင္ရွင္ ျပန္လာမယ့္ ေန႔ကို စက္ရုပ္က သိထားၿပီး ကားကို အဆင္သင့္ ထုတ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

unicode

ၿဗိတိန္မွ Gatwick ေလဆိပ္မွာ ကားပါကင္ထိုးေပးမယ့္ စက္ရုပ္မ်ား ထားရွိမည္

အလြန္ ႀကီးမားတဲ့ ေလဆိပ္မ်ားမွာ ကားပါကင္ ရွာရတာ အနည္းငယ္ ခက္ခဲပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ကားပါကင္ ထိုးေပးမယ့္ စက္ရုပ္မ်ားကို ဖန္တီး လာၾကပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုနွစ္မွာ ျပင္သစ္ ကုမၸဏီ Stanley Robotics က ဖန္တီးထားတဲ့ Stan Robots အမည္ရ ကားပါကင္ထိုးေပးတဲ့ စက္ရုပ္မ်ားကို ပဲရစ္ရဲ႕ ခ်ားလ္စ္ဒီေဂါ ေလဆိပ္မွာ အသံုးျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ ေနာက္တစ္ႏွစ္မွာ Ourdoor Parking မ်ားအတြက္ ဒီဇိုင္းထုတ္ထားတဲ့ စက္ရုပ္မ်ားကို ျပင္သစ္ရဲ႕ လိုင္ယြန္ ေလဆိပ္မွာ အသံုးျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီႏွစ္ ေႏြရာသီမွာေတာ့ လန္ဒန္မွ Gatwick ေလဆိပ္မွာ သံုးလၾကာ စမ္းသပ္ အသံုးျပဳမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေလဆိပ္ရဲ႕ Zone B ကားပါကင္မွာ ၾသဂုတ္လတြင္ စတင္ စမ္းသပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စမ္းသပ္မႈ ကာလက သံုးလၾကာျမင့္ပါတယ္။ ေလဆိပ္မွာ ကားကို ထားၿပီး ခရီးသြားမယ့္ လူမ်ား အဆင္ေျပေစဖို႔ အတြက္ ဒီ၀န္ေဆာင္မႈကို ျပဳလုပ္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ စက္ရုပ္မ်ားဟာ ၁၈ ေပ အရွည္နဲ႔ ၃ တန္ အေလးခ်ိန္ ရွိတဲ့ကားမ်ားကို မသြားႏုိင္ပါတယ္။

ကားပိုင္ရွင္မ်ားက ေလဆိပ္ရဲ႕ သတ္မွတ္ ဧရိယာမွာ ကားကို ထားရွိၿပီးရင္ လိုရာခရီးကို သြားႏုိင္ပါၿပီ။ စက္ရုပ္က ကားရဲ႕ အရြယ္အစားကို တိုင္းတာတြက္ခ်က္ၿပီးရင္ လက္တံမ်ားျဖင့္ ကားကို သယ္မၿပီး သင့္ေတာ္တဲ့ ေနရာမွာ ကားကို ထားရွိေပးထားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။  ကားပိုင္ရွင္ ျပန္လာမယ့္ ေန႔ကို စက္ရုပ္က သိထားၿပီး ကားကို အဆင္သင့္ ထုတ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.