တစ္ကမာၻလံုး ဟန္းဆက္ေရာင္းအားအျမတ္ရဲ႕ ၃၅ ရာခုိင္ႏွုန္းထိရရွိထားတဲ့ iPhone X

0
2319

Apple ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ iPhone X ဟာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ မွာ တစ္ကမာၻလံုး ဟန္းဆက္ ေရာင္းခ်ရမႈအားလံုးမွ စုစုေပါင္း အျမတ္ေငြရဲ႕ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ပိုင္ဆိုင္ထားတယ္လို႔ Counterpoint ရဲ႕ စစ္တမ္းက ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ရဲ႕ ေအာက္တိုဘာလနဲ႔ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းမွာ တစ္ကမာၻလံုးရဲ႕ ဟန္းဆက္ ေရာင္းခ်ရတဲ့ အျမတ္ေငြဟာ တစ္နွစ္ထက္ တစ္နွစ္ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားပါတယ္။ Counterpoint က ကမာၻ႕ စမတ္ဖုန္း ေစ်းကြက္ဟာ အျမင့္ဆံုး အေနအထားကို ေရာက္ရွိိခဲ့ၿပီးၿပီိလို႔ ယံုၾကည္ထားပါတယ္။

Counterpoint Research Analyst ျဖစ္သူ Karn Chauhan က “တစ္ကမာၻလံုးရဲ႕ ဟန္းဆက္ ေရာင္းခ်ရတဲ့ အျမတ္ေငြဟာ တစ္နွစ္ထက္ တစ္နွစ္ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကြာတား ၄ မွာ iPhone X ဟာ ႏွစ္လသာ ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့တာပါ။ iPhone X ဟာ စမတ္ဖုန္း နယ္ပယ္တစ္ခုလံုးမွာ ၀င္ေငြ ၂၁ ရာခုိင္ႏႈန္း ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အျမတ္ေငြကေတာ့ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ရရွိခဲ့ပါတယ္။ iPhone X ရဲ႕ သက္တမ္းကလည္း က်န္ေနေသးတဲ့အတြက္ သူ႔ရဲ႕ ေစ်းကြက္ေ၀စုဟာလည္း ဆက္လက္ တိုးတက္ေနဦးမွာပါ။ သံုးႏွစ္သက္တမ္းရွိတဲ့ ဖုန္း အပါအ၀င္ iPhone အားလံုးကို ေရာင္းခ်ေပးထားတဲ့အတြက္ ထိပ္တန္း စမတ္ဖုန္း ၁၀ လံုးမွာ Apple ဟာ ၈ လံုးကို ပိုင္ဆိုင္ထားပါတယ္။ အျခား စမတ္ဖုန္း ကုမၸဏီမ်ားနဲ႔ယွဥ္ရင္ အျမတ္ေငြ အမ်ားဆံုးရေနပါတယ္။ “  လို႔ ေျပာပါတယ္။

တရုတ္ ဖုန္းမ်ားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး Associate Director ျဖစ္သူ Tarun Pathak က “  တရုတ္ ကုမၸဏီမ်ားဟာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကြာတား ၄ မွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁.၃ ဘီလီယမ္ေက်ာ္ အျမတ္ေငြရခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ စြမ္းရည္သင့္ကေန စြမ္းရည္ျမင့္ ဖုန္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးလို႔ပါ။ သူတုိ႔ရဲ႕ စြမ္းရည္ျမင့္ ဖုန္းမ်ားရဲ႕ ပ်မ္းမွ် ေရာင္းေစ်းဟာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ တိုးတက္လာပါတယ္။ Huawei , Oppo , Vivo တုိ႔လို ကုမၸဏီမ်ားဟာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ကိုယ္တုိင္ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သူတို႔ရဲ႕ ဖုန္းမ်ားမွာ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားကို ထည့္ေပးျခင္းျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းကို ျမွင့္တင္ေနပါတယ္။ “ လို႔ ေျပာပါတယ္။

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.