ေၾကာ္ျငာမ်ားမပါတဲ့ အခေပး Facebook Version ထြက္လာႏိုင္

0
1905

အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက User Data  မ်ား ေပါက္ၾကားမႈေၾကာင့္ ေခၚယူ ေမးျမန္းတဲ့အခါမွာ Facebook CEO Mark Zuckerberg က အနာဂတ္မွာ အခေပး Facebook Version ထြက္လာႏိုင္တဲ့ သေဘာမ်ိဳး ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 

လႊတ္ေတာ္ အမတ္ Orrin Hatch က အခမဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈ အေနျဖင့္ User Data  မ်ား စိတ္ခ်ရေစဖို႔နဲ႔ ေၾကာ္ျငာ အေျချပဳ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ေမာ္ဒယ္ ႏွစ္ခုစလံုးကို ဘယ္လို ထိန္းေၾကာင္းမလဲလို႔ ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။ Hatch က Facebook ကို အၿမဲတမ္း အခမဲ့ အသံုးျပဳခြင့္ေပးမလားလို႔ ေမးျမန္းတဲ့ အခါမွာ ဇူကာဘတ္က “ ဟုတ္ကဲ့။ အခမဲ့ အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ Facebook Version  တစ္ခုဟာ အၿမဲ ရွိေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ “  လို႔ ေျဖခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ စကားအရ အခေပး ဗားရွင္းဟာ ထြက္လာႏုိင္ေျခရွိပါတယ္။

 

Facebook ဟာ ယခင္ကလည္း သူ႔ရဲ႕ အခမဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းထုတ္ခံရမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရဖူးပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္က ေမးျမန္းမႈ မတိုင္ခင္ ရက္ပိုင္းအလိုကလည္း Facebook COO Sheryl Sandberg က “ Facebook ဟာ ေၾကာ္ျငာ အေျချပဳ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ျဖစ္ၿပီး လူေတြက အဲဒီ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းမ်ားစြာ ရွိေနတယ္ဆို နားလည္ပါတယ္။ အဲဒီ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားဖုိ႔ အခြင့္အေရးရတာကို ၀မ္းသာပါတယ္။ တီဗီတို႔၊ ေရဒီယိုတို႔လိုပဲ ေၾကာ္ျငာ အေျချပဳ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားဟာ လူေတြ အခမဲ့ အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးထားၾကပါတယ္။ “ လို႔ ေၾကာ္ျငာ အေျချပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ကာကြယ္ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.