အေတြ႕အၾကံဳမရွိေသးတဲ့သူေတြေတာင္ control ရိုးရိုးေလးနဲ႕ အလန္းစားပံုေတြထုတ္ေပမယ့္ ကင္မရာ

0
852

စမတ္ဖုန္းေတြက သံုးရတာမလြယ္တဲ့ကင္မရာေတြကို ဖယ္ထုတ္ေနပါျပီ။ ဒါေပမယ့္ Lytro Lüm ကေတာ့ ခက္ခဲတဲ့ကင္မရာေတြရဲ႕ အရည္အေသြးေတြနဲ႕ လြယ္ကူတဲ့ခ်ိန္ရိုက္စနစ္တုိ႕ကို ေပါင္းစပ္ႏုိင္ဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။ Michael Soleo ရဲ႕ဒီဇုိင္းနဲ႕အတူ Lytro Lüm ဟာ ရွင္းလင္း၊ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းျပီးေတာ့ ေကာင္းမြန္တဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေလးေတြကို မွီျငမ္းထားပါတယ္။ သံုုးစြဲသူအတြက္လြယ္ကူေစမယ့္ဒီဇုိင္းေတြေၾကာင့္ အေတြ႕အၾကံဳမရွိေသးတဲ့ ဓါတ္ပံုသမားေတြကို feature အလန္းေတြနဲ႕ အသံုးျပဳႏုိင္ေအာင္ ကူညီေပးမွာပါ။

Lytro Lüm ရဲ႕ထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြက သံုးရတာ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေအာင္ ဦးစားေပးထားပါတယ္။ အေနာက္ဘက္မွာပါ၀င္တဲ့ 3D glass display က သံုးစြဲသူကို ရွင္းလင္းေတာက္ပတဲ့ ပံုေတြကို ျပသေပးမွာျဖစ္ျပီးေတာ့ ကင္မရာရဲ႕အခ်က္အလက္အားလံုးကို ရိုးရိုးေလးျပေပးမွာပါ။ ကင္မရာကိုျခံဳျပီးေတာ့ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ Lytro ရဲ႕ ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲလာတဲ့ Light Field platform ၊ built-in WiFi ၊ Bluetooth နဲ႕ ၾကိဳးမဲ့အားသြင္းစနစ္ေတြေၾကာင့္ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္တာကေတာ့ အမွန္ပါပဲ။