ယူအက္စ္မွာေစ်းေတြေလွ်ာ့ေနတဲ့ Samsung Galaxy S8 နဲ႕ S8 Plus

0
535

Samsung ဟာ Samsung Galaxy S9 နဲ႕ S9 Plus ကို ယူအက္စ္မွာ ေနာက္တစ္ပတ္ေလာက္ဆိုရင္ launch လုပ္ေတာ့မွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ယူအက္စ္မွာ Samsung Galaxy S8 နဲ႕ S8 Plus တို႕ရဲ႕ unlocked versions ေတြကို ေစ်းေလွ်ာ့ေပးေတာ့မွာပါ။

အဲဒီဟန္းဆက္ႏွစ္လံုးကိုေတာ့ မူရင္းေစ်းႏႈန္းရဲ႕ ေဒၚလာ၁၃၅ ေလွ်ာ့ေစ်းကိုေတာ့ မရႏုိင္ပါဘူး။ Samsung Galaxy S8 ကို ေဒၚလာ၁၂၅ ေလွ်ာ့ေစ်း၊ Galaxy S8 Plus ကိုေတာ့ ေဒၚလာ၁၃၅ေလွ်ာ့ေစ်းနဲ႕ ရႏုိင္ပါတယ္။

ယူအက္စ္က လက္လီဆိုင္ေတြမွာ အဲဒီေလွ်ာ့ေစ်းေတြကို ရႏုိင္မွာပါ။ အဲဒီအထဲမွာ Samsung ရဲ႕ အြန္လိုင္းစတိုး၊ Amazon ၊ Best Buy ေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ ယူအက္စ္မွာပဲ ေလွ်ာ့ေစ်းေတြက ရႏုိင္မွာပါ။ ယူေကနဲ႕ ဥေရာပမွာလည္း ရႏိုင္မလားဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမွာပါ။