အိတ္ေဆာင္ dry-erase board

0
1985

အတြင္းဘက္မွာ ဖ်က္လို႕ရတဲ့စာမ်က္ႏွာေလးေတြပါ၀င္တဲ့ Wipebook notebook ေလးအေၾကာင္းကို ဂ်ဴလီက review ေရးေပးခဲ့ဖူးပါတယ္။ အဲဒီဗားရွင္းကေတာ့ အမာစားျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ဴလီရဲ႕အခက္အခဲကေတာ့ စာအုပ္ကိုျပားျပားေလး ထားလို႕မရခဲ့ပါဘူး။ Wipebook မွာ အဲလိုျဖစ္ခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အခုဆိုရင္ ဗားရွင္းအသစ္သံုးမ်ိဳးရႏုိင္ေနပါျပီ။ အဲဒီထဲကတစ္ခုကေတာ့ အိတ္ေဆာင္အရြယ္ အေသးစားေလးေတြျဖစ္ပါတယ္။

ဗားရွင္းအသစ္ေတြမွာ သားေရဖံုးေတြနဲ႕ ျပားျပားေလးျဖစ္ေအာင္ ဖံုးေပးထားပါတယ္။ တစ္အုပ္ခ်င္းစီမွာ စာရြက္ေပါင္း ၂၀မ်က္ႏွာပါ၀င္ျပီးေတာ့“hyper gloss” UV film နဲ႕ ဖံုးအုပ္ထားတာျဖစ္လို႕ ဖ်က္ရတာလြယ္ကူပါတယ္။ Wipebook ကို original size (8.5″ x 11″) ၊ mini (5.8″ x 8.25″) နဲ႕ pocket ဆိုျပီးေတာ့ သံုးမ်ိဳး၀ယ္ယူႏုိင္မွာပါ။ စာအုပ္ေလး၀ယ္ယူမယ္ဆိုရင္ေတာ့ Staedtler 305F-9 ဆိုတဲ့ ဖ်က္တဲ့ပင္န္ေလးလည္း ရႏုိင္မွာပါ။

original Wipebook ကေတာ့ ေဒၚလာ ၄၄.၉၅ ျဖစ္ျပီး mini ကေတာ့ ေဒၚလာ ၃၉.၉၅ ၊ အိတ္ေဆာင္ကေတာ့ ေဒၚလာ ၁၉.၉၅ ပါ။ ၀ယ္ယူခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ The Grommet မွာ ရႏုိင္ပါတယ္။

ကြန္ပ်ဴတာ ဒီဇုိင္းနာ ေတြနဲ႔ သင့္ေတာ္မယ့္ အမ်ဳိးအစားေလး ျဖစ္ပါတယ္။