မ်က္လံုးကို scan ဖတ္လိုက္တာနဲ႕ ႏွလံုးေရာဂါအေၾကာင္းသိႏုိင္တဲ့ Google

0
1905

မ်က္လံုးဆိုတာ စိတ္ရဲ႕တံခါးေပါက္လို႕ ဆိုၾကတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီထက္အေရးပါႏုိင္ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ေတာ့ သင့္က်န္းမာေရးရဲ႕ တံခါးေပါက္ ျဖစ္သြားပါတယ္။ Google နဲ႕ Verily ရဲ႕ သုေတသီေတြက မ်က္လံုးနဲ႕ machine learning ကို အသံုးျပဳျပီးေတာ့လူတစ္္ေယာက္ရဲ႕ ႏွလံုးေရာဂါရႏုိင္စြမ္းကို ေလွ်ာ့ခ်ဖို႕အတြက္ ၾကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ လူနာရဲ႕ မ်က္လံုးကိုဖတ္လိုက္ျပီးေတာ့ ရလာတဲ့အခ်က္အလက္ေတြအရ software ဟာ ေသြးစစ္စရာမလိုအပ္ဘဲ ႏွလံုးေရာဂါအေၾကာင္း သိႏုိင္ပါတယ္။

Software အေျခခံထားတဲ့နည္းလမ္းကိုေတာ့ Nature journal Biomedical Engineering မွာ ေဖာ္ျပထားျပီးေတာ့ မ်က္လံုးအေနာက္ဘက္မွာရွိတဲ့ ေသြးေၾကာေလးေတြကို ၾကည့္ရွဳျပီးေတာ့ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အသက္နဲ႕ ေသြးဖိအားကို တုိင္းတာတာပါ။ သူတို႕ဟာ ေဆးလိပ္ေသာက္သလား၊ မေသာက္ဘူးလားဆိုတာကိုပါ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီလိုအခ်က္အလက္ေတြကို အသံုးျပဳျပီးေတာ့ ႏွလံုးေရာဂါရႏုိင္ေခ်ရွိတဲ့ အႏၱရာယ္ေတြကို ခန္႕မွန္းဖို႕အတြက္ အသံုးျပဳနုိင္ပါတယ္။

သူ႕ရဲ႕ algorithm ကိုေလ့က်င့္ဖို႕အတြက္ Google နဲ႕ Verily မွ သုေတသီေတြဟာ လူနာေပါင္း ၃၀၀ ၀၀၀ ေလာက္ဆီက အခ်က္အလက္ေတြကို အသံုးျပဳခဲ့တာပါ။ ေလ့က်င့္တဲ့အခ်ိန္မွာ ႏွလံုးေရာဂါခံစားေနတဲ့လူနာဆီက ပံုရိပ္နဲ႕ ပံုမွန္အေျခအေနတစ္ခုကို အသံုးျပဳထားပါတယ္။ ဒီနည္းလမ္းေလးဟာ ထပ္မံစမ္းသပ္မႈေတြ လိုအပ္ေနေသးတယ္ဆိုေပမယ့္္ လက္ရွိနည္းလမ္းဟာ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ကို တိတိက်က်ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ algorithm ဟာ ႏွလံုးေရာဂါရႏုိင္ေခ်ကို ၇၀% ေလာက္အထိ မွန္ကန္စြာ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။

Google ရဲ႕ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာတဲ့နည္းလမ္းကေတာ့ တစ္မူထူးျခားပါတယ္။ AI ပံုရိပ္ေတြထဲကေန ႏွလံုးေရာဂါရႏုိင္ေခ်ရွိတဲ့ pattern ေတြကို ရွာႏုိင္ဖို႕ သူ႕ဘာသာေလ့က်င့္ေပးလို႕ပါ။ သိထားတဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို အသံုးျပဳျပီးေတာ့ အသစ္ေတြကို ေတြ႕ရွိတယ္။ ဒါဟာ အသံုး၀င္တဲ့နည္းလမ္းပါပဲ။ ဒီနည္းလမ္းကို အသံုးခ်ႏုိင္မႈဟာ အရမ္းက်ယ္ျပန္႕လာႏုိင္ပါတယ္။ အနာဂတ္မွာ AI ဟာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဖ်ားနာမႈေတြရဲ႕ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုိ သိရွိလာႏုိင္မွာျဖစ္ျပီးေတာ့ အခ်ိန္ကုန္တဲ့ လူသားကိုယ္တုိင္ေျဖၾကားမႈေတြကို ေရွာင္လႊဲႏုိင္ေတာ့မွာပါ။

Apple နဲ႕ Cardiogram ဆိုတဲ့ က်န္းမာေရး လုပ္ငန္းတို႕ပူးေပါင္းျပီးေတာ့ machine learning ကို အိပ္ခ်ိန္မမွန္ျခင္း၊ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားျပားျခင္း၊ ဆီးခ်ိဳစတဲ့ ေရာဂါေတြကို ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းနဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြကို အသံုးျပဳျပီးေတာ့ ေအာင္ျမင္စြာ ပိုင္းျခားႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ big data ေထာက္လွမ္းမႈေတြဟာ ေခတ္ေကာင္းေရာက္လာေတာ့မွာပါ။