ေသဆံုးခ်ိန္ကို ခန္႕မွန္းေပးႏုိင္တဲ့ AI ကို က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳ

0
1976

ေနာက္ဆံုးအဆင့္ကိုေရာက္ေနတဲ့လူနာေတြကို ဆရာ၀န္ေတြက ေနာက္ဆံုးလက္က်န္ရက္ေတြကို တြက္ခ်က္ေျပာျပရတဲ့ အေျခအေနေတြ ရွွိတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီတြက္ခ်က္မႈေတြကလည္း တိက်တယ္ရယ္လို႕ မဟုတ္ျပန္ပါဘူး။ လူနာေတြဟာ ေျပာထားတဲ့ရက္ထက္ ေစာေစာေသဆံုးတာမ်ိဳး ဒါမွမဟုတ္ အဲဒီရက္ထက္ ေက်ာ္လြန္ျပီးေတာ့ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ အၾကာၾကီးေနထိုင္သြားႏုိင္တာမ်ိဳးလည္း ရွိပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေသဆံုးခ်ိန္ကို ခန္႕မွန္းျခင္းဟာ မတိက်ဘူးလို႕ ေယဘုယ်ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ Stanford က သုေတသီေတြကေတာ့ တိတိက်က်ခန္႕မွန္းေပးႏုိင္တဲ့ AI စနစ္ကို ဖန္တီးထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ဘယ္အခ်ိန္ေသမယ္ဆိုတာကို ခန္႕မွန္းျခင္းထက္ အဆံုးတုိင္ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြကို ေပးစြမ္းႏုိင္ဖို႕အတြက္ အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

Improving Palliative Care with Deep Learning  လို႕အမည္ရတဲ့ သုေတသနစာတမ္းကိုေတာ့ အြန္လိုင္းေပၚမွာ ဖတ္ရွဳႏုိင္ပါတယ္။ သုေတသီေတြက ေရးသားထားတာကေတာ့ “ေဆးရံုတက္ေနတဲ့လူနာအတြက္ သက္ဆံုုးတုိင္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္းကို ေကာင္းမြန္ေစဖို႕အတြက္ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြအတြက္ အေရးၾကီးပါတယ္။ ေလ့လာခ်က္ေတြအရ ေန၀င္ခ်ိန္ေနေရာက္ေနတဲ့ လူနာေတြရဲ႕ ဆႏၵနဲ႕ ကုသမႈေတြ လြဲေခ်ာ္ေနတယ္လို႕ ေတြ႕ရပါတယ္။”

သူ႕ကိုေတာ့ လူနာမွတ္တမ္းေပါင္း ႏွစ္မီလ်ံေက်ာ္နဲ႕ေလ့က်င့္ထားေပးျပီးေတာ့ ဆရာ၀န္ေတြ မ်က္စိလွ်မ္းျပီး မျမင္တဲ့ pattern ေတြကိုပါျပသေပးႏုိင္ပါတယ္။ ဒီစနစ္ဟာ ၁၀၀% မမွန္ေသးေပမယ့္လည္း ၉၀% တိက်တာမို႕ အံ့ၾသစရာပါပဲ။