အေရာင္းပိုင္းမွာ လူသားေတြထက္ ပိုေရာင္းေပးႏုိင္မယ့္ AI မ်ား

0
2081

ပထမဆံုးအၾကိမ္အေနနဲ႕ AI စနစ္ႏွစ္ခုဟာ (Microsoft နဲ႕ Alibaba) လူသားနဲ႕ စကားေျပာဆိုတံု႕ျပန္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။

Stanford Question Answering Dataset လို႕ေခၚတဲ့ SQuAD ကေတာ့ ေမးခြန္းေပါင္း 100000 ေလာက္ကို ကာဗာျဖစ္ပါတယ။္ 2016ခုႏွစ္မွာဖန္တီးခဲ့တဲ့ SQuAD ကို natural language processing မွာ တုိင္းတာဖို႕အတြက္ benchmark တစ္ခုအေနနဲ႕ အသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္။ Wikipedia မွ ကၽြမ္းက်င္သူေတြဖတ္ရွဳျပီးေနာက္မွာေတာ့ “အနက္ေရာင္ေသမင္းကို လက္တင္ဘာသာအရ ဘယ္လိုေခၚသလဲ” “Doctor Who မွာ သရုပ္ေဆာင္ဘယ္ႏွေယာက္ ပါ၀င္သလဲ” ဆိုတဲ့ေမးခြန္းေတြကို ေျဖၾကားတဲ့ေနရာမွာ Microsoft နဲ႕ Alibaba တို႕ရဲ႕ AIဟာ လူသားေတြထက္ေတာင္ ရမွတ္မ်ားေနခဲ့ပါတယ္။ ေျဖၾကားတဲ့ေနရာမွာ Microsoft ရဲ႕ AIဟာ ရမွတ္ ၈၂.၄၄ ရရွိထားျပီးေတာ့ Alibaba ရဲ႕ AIဟာ ၈၂.၆၅၀ ရခဲ့ျပီး လူသားေတြကေတာ့ ၈၂.၃၀၄ အသီးသီးရခဲ့ပါတယ္။

Alibaba ရဲ႕စနစ္ကေတာ့ အေရာင္းပိုင္းမွာ ပိုျပီးေတာ့ အရည္အေသြးျမင့္ျမင့္ ကိုင္တြယ္ႏုိင္တာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ သူတို႕ AI အဖြဲ႕ဟာ Ali Xiaomi ဆိုတဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြအေၾကာင္း ရွင္းျပေပးတဲ့ chat bot ေလးတီထြင္တဲ့အဖြဲ႕နဲ႕ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ အြန္လိုင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ကူညီလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖို႕အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ထားျပီး လုပ္ေဆာင္ေနၾကတာပါ။ အလားတူပဲ Microsoft ကလည္း AI ကို သူ႕ရဲ႕ office suite လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ေကာင္းမြန္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္္တဲ့ေနရာမွာ အသံုးခ်ဖို႕ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။

“ဒီနည္းပညာဟာ အသံုးျပဳေပါင္းမ်ားစြာကို ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္” လို႕ Alibaba မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ေယာက္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ “customer service ၊ ျပတုိက္က်ဴတိုရီယယ္ နဲ႕ အြန္လိုင္းတံု႕ျပန္မႈေတြမွအစ လူနာဆီက ေဆးဘက္အခ်က္အလက္ေတြကို ေတာင္းခံတဲ့ ေနရာမွာလည္း လူသားေတြရဲ႕ပါ၀င္မႈနည္းပါးသြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္လာႏုိင္ပါျပီ။”

ဒီေလာက္ေလ့က်င့္ေပးထားတဲ့ AI ေတာင္မွ အေရာင္းနဲ႕ဆိုင္တဲ့ေမးခြန္းေတြ ၉ ခုမွာ ၅ခုေလာက္ကေတာ့ မေျဖႏုိင္ဘဲ ရွိေနတုန္းပါ။ ဒါေပမယ့္လည္း ရမွတ္ေတြကေတာ့ အထင္ၾကီးေလာက္စရာပါပဲ။ AI ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႕နားလည္ထားတာထက္ ပိုရွဳပ္ေထြးတဲ့အရာေတြကို နားလည္ပါတယ္။ MIT နည္းပညာမွ သံုးသပ္ခ်က္အရ AI ေတြဟာ အေျဖေတြကို ဘယ္လိုသိသလဲဆိုေတာ့ pattern ဒါမွမဟုုတ္ ဖြဲ႕စည္းပံုေတြအားျဖင့္ သိရွိၾကတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေတာ့ သူဟာ “1960 ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဘယ္သူသမၼတျဖစ္သြားသလဲ” ဆိုရင္ မွန္ေအာင္ေျဖႏုိင္ေပမယ့္ “John F. Kennedy” ဘယ္သူလဲဆိုတာကိုေတာ့ သူမသိပါဘူး။