သင့္ကြန္ပ်ဴတာ Hack ခံရေနျပီလားဆိုတာသိႏိုင္မည့္ နည္းလမ္း ၁၂ ခု

0
2315

ဆုိင္ဘာတိုက္ခုိက္မႈေတြဟာမၾကာခဏျဖစ္ပြားေလ့ရွိျပီး လူတိုင္းဟာမိမိရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြလံုျခံဳေရး အတြက္စိုးရိမ္ၾကရပါတယ္။ သင့္ရဲ႕စကား၀ွက္ေတြ နဲ႕အျခားေသာအေရးၾကီးအခ်က္အလက္ေတြ ခိုးယူခံရျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ သင့္ကြန္ပ်ဴတာတြင္ျဖစ္ေပၚလာသည့္အေျပာင္းအလဲမ်ားကို သတိထားသင့္ပါတယ္။

ဒီေဆာင္းပါးေလးကေန သင့္ရဲ႕ကြန္ပ်ဴတာ Hack ခံရျပီလားဆိုတာကို သိႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားအား ေဖာ္ျပေပးသြားမွာပါ။ သင့္ကြန္ပ်ဴတာတစ္ခုခုမူမမွန္ျဖစ္ေနတယ္ဆိုပါက ဘာလုပ္ရမယ္ဆိုတာကိုေျပာျပပါဦးမယ္။

၁၂. Antivirus Software ကိုပိတ္ေနျခင္း

        သင့္ကြန္ပ်ဴတာမွ Antivirus Software မွာသင္ပိတ္ထားျခင္းမရွိဘဲ အလိုအေလ်ာက္ပိတ္ေနပါက သင့္ကြန္ပ်ဴတာ Hack ခံေနရဖို႕မ်ားပါတယ္။ သူ႕ဘာသာသူေတာ့ပိတ္သြားမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဟက္ကာမ်ား ပထမဆံုးျပဳလုပ္ေသာအရာမွာ Anitvirus Software မ်ားပိတ္ပစ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သို႕မွသာ သင့္ဆီမွ အခ်က္အလက္မ်ား ကိုခိုးယူႏိုင္မွာမို႕လို႕ပဲျဖစ္ပါတယ္။

၁၁. စကား၀ွက္အလုပ္မလုပ္ျခင္း

        သင္ကိုယ္တိုင္ သင့္စကား၀ွက္ကိုမေျပာင္းထားေပမယ့္ သင့္ account ထဲသို႕၀င္ေရာက္သည့္အခါ ၀င္မရျဖစ္ေနပါတယ္ဆိုပါက သင္သတိထားသင့္ပါျပီ။ သင့္ကြန္ပ်ဴတာ Hack ခံေနရႏိုင္ေခ်ရွိေနျပီပဲျဖစ္ပါတယ္။

၁၀. သင့္သူငယ္ခ်င္းအေရအတြက္ရုတ္တရတ္မ်ားလာျခင္း

        သင့္ Social Media Account မွသင္မသိသည့္ သူငယ္ခ်င္းအေရအတြက္ရုတ္တရတ္မ်ားလာတာကို သတိထားမိပါက သင့္ Account ကိုခုိးယူ၀င္ေရာက္ေနျပီျဖစ္ျပီး Spam ေတြပို႕ဖို႕အသံုးျပဳခံေနရျပီပဲျဖစ္ပါတယ္။

၉. သင့္ Dashboard တြင္ Icon သစ္မ်ားေပၚလာျခင္း

        သင္ Browser ကိုဖြင့္လုိက္သည့္အခါ သင့္ Dashboard တြင္ icon သစ္မ်ားေပၚလာသည္ကိုသတိထားမိပါက သင့္ကြန္ပ်ဴတာထဲကိုု အႏၱရာယ္ရွိသည့္ Code တစ္ခ်ဳိ႕၀င္ေရာက္ေနျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

၈. Cursor အလိုအေလ်ာက္ေရြ႕လ်ားေနျခင္း

        သင့္ကြန္ပ်ဴတာမ်က္ႏွာျပင္တြင္ Cursor မွာအလိုအေလ်ာက္ေရြ႕လ်ားေနတာကိုေတြ႕ရျပီး တစ္ခုခုကို Hightlight လုပ္ေနသည္ဆိုပါက သင့္ကြန္ပ်ဴတာေသခ်ာေပါက္ Hack ခံေနရျပီပဲျဖစ္ပါတယ္။

၇. သင့္ Printer ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္အလုပ္မလုပ္ျခင္း

        ဆိုင္ဘာတိုက္ခုိက္မႈေတြဟာကြန္ပ်ဴတာကိုတင္မဟုတ္ပါဘူး သင့္ Printer အေပၚပါသက္ေရာက္မႈရွိပါတယ္။ ဥပမာ Printer မွသင္ခိုင္းေစလိုက္သည့္အတိုင္းမျပဳလုပ္ျခင္း သို႕မဟုတ္ သင္မထုတ္ခိုင္းသည့္စာရြက္ေတြကို ထုတ္ေပးျခင္းတို႕ပဲျဖစ္ပါတယ္။

၆. အျခားေသာ ၀က္ဆုိက္ေတြဆီကိုလႊဲပစ္ျခင္း

        သင့္ကြန္ပ်ဴတာ Browser မွအျခားေသာ၀က္ဆုိက္ေတြဆီကိုသြားခုိင္းေနပါက သတိထားရေတာ့မွာပါ။ Search Engine တြင္ Google Page ကိုသြားရန္စာရိုက္လိုက္ေသာ္လည္း အျခားသင္မသိသည့္၀က္ဆိုက္စာမ်က္ႏွာ သို႕ေရာက္ရွိသြားပါကလည္း သတိထားရေတာ့မွာပါ။ သင့္ကြန္ပ်ဴတာတြင္ Widow မ်ားအဆက္မျပတ္ေပၚလာေနပါက သင့္ကြန္ပ်ဴတာေသခ်ာေပါက္ Hack ခံေနရျပီပဲျဖစ္ပါတယ္။

၅. File ေတြဖ်က္ပစ္ခံေနရျခင္း

        သင့္ကြန္ပ်ဴတာမွ Program ေတြ၊ File ေတြကိုသင္မသိလိုက္ဘဲဖ်က္ပစ္ခံေနရပါက သင့္ကြန္ပ်ဴတာ ေသခ်ာေပါက္ Hack ခံေနရျပီပဲျဖစ္ပါတယ္။

၄. သင္ေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာအခ်က္အလက္ေတြအင္တာနက္ေပၚေရာက္ေနျခင္း

        သင့္ရဲ႕Browser ကေနတဆင့္ဒီကိစၥကိုစစ္ေဆးၾကည့္ပါဦး။ သင့္အြန္လိုင္းေပၚတင္မထားဘဲ သင့္အေၾကာင္းေတြကိုေရာက္ေနသလားစစ္ေဆးၾကည့္လိုက္ပါ။ သင့္ေတြ႕ျပီဆိုရင္ေတာ့ သင့္အခ်က္အလက္ေတြကို ခိုးယူဖို႕ ကြန္ပ်ဴတာ Hack ထားျပီပဲျဖစ္ပါတယ္။

၃. Antivirus Warning အတုမ်ားလက္ခံရရွိျခင္း

        သင့္အေနနဲ႕ ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ Antivirus Warning ကိုေတြ႕ရွိရပါက ဒါဟာ Hack ခံရျခင္းရဲ႕လကၡဏာပါပဲ။ ေနာက္ထပ္မေကာင္းတဲ့လကၡဏာတစ္ခုကေတာ့ သင္ install လုပ္မထားတဲ့ Antivirus Software ကိုကြန္ပ်ဴတာတြင္ ေတြ႕ရွိရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

၂. ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ ကြန္ပ်ဴတာကင္မရာ၏အျပဳအမူမ်ား

        သင့္ကြန္ပ်ဴတာ WebCam ကိုစစ္ေဆးၾကည့္လိုက္ပါဦး။ကင္မရာေဘးမွ အခ်က္ျပေလးဟာသူ႕ဟာသူ အလိုအေလ်ာက္မွိတ္တုတ္မွိတ္တုတ္ျဖစ္ေနပါက ကြန္ပ်ဴတာကို Restart ျပန္လုပ္ျပီး ထိုသို႕ထပ္မံျဖစ္မျဖစ္ ၁၀မိနစ္ခန္႕ ေစာင့္ၾကည့္လိုက္ပါ။ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနဆဲဆိုရင္ေတာ့ သင့္ကြန္ပ်ဴတာ Hack ခံေနရျပီျဖစ္ပါတယ္။

၁. သင့္ကြန္ပ်ဴတာအလုပ္လုပ္ပံုေႏွးေကြးေနျခင္း

        သင့္ကြန္ပ်ဴတာတြင္အရုိးရွင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေလးကိုပင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာျပဳလုပ္ေနရျခင္း၊ သင့္အင္တာနက္အျမန္ႏႈန္းသိသိသာသာက်ဆင္းသြားျခင္းမ်ားရွိပါက သင့္ကြန္ပ်ဴတာတြင္းသုိ႕ ခိုး၀င္ေရာက္ေနႏိုင္ေခ် ရွိေနပါျပီ။

သင္ဘာလုပ္သင့္သလဲ

  • သင့္ကြန္ပ်ဴတာ hack ခံေနရေၾကာင္းကိုသင့္သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားကိုအီးေမးလ္ပို႕ျပီးျဖစ္ေစ သတိေပးပါ။ သင့္ဆီမွ မည္သည့္message၊ မည္သည့္ Link မ်ားကိုမဖြင့္ရန္သတိေပးပါ။
  • သင့္ကုိယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားေပါက္ၾကားႏိုင္ေခ်ရွိေၾကာင္း သင့္ဘဏ္ကိုအေၾကာင္းၾကားပါ။ သင့္ေငြေၾကးမ်ားကိုကာကြယ္ရန္နည္းလမ္းရွာပါ။
  • သင္မသိသည့္ Program မ်ား၊ သင္အသံုးမျပဳသည့္ Programမ်ားကိုဖ်က္ပစ္ပါ။
  • ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ Antivirus Software တစ္ခုကို Install ျပဳလုပ္ျပီး သင့္ကြန္ပ်ဴတာကိုစစ္ေဆးပါ။ အခ်ဳိ႕ေသာကုမၸဏီမ်ားက Trail Version ထုတ္လုပ္ေပးပါတယ္။
  • သင့္ account မ်ားမွ စကား၀ွက္အားလံုးကိုေျပာင္းလဲပစ္ပါ။
  • ျပႆနာရွိေနဆဲဟုထင္ျမင္ပါက ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္တိုင္ပင္ပါ