လူဦးေႏွာက္ မွာ ရွိတဲ့ ၀ုိင္ဖုိင္ က လူ႔အသိစိတ္ေတြကုိ ဆက္သြယ္မႈကုိ ပညာရွင္မ်ား ထုတ္ေဖာ္

0
2117
  • Professor Digby Tatum သည္ လူသားေတြရဲ႕ဦးေႏွာက္ေတြဘယ္လိုဆက္သြယ္သလဲဆိုတာကို ေလ့လာေနသူပါ
  • လူသားေတြရဲ႕ဦးေႏွာက္ဟာ တိတ္တဆိ္တ္ႏွင့္ ပံုေသအတိုင္း အခ်က္အလက္ေတြကို မွတ္သားစုေဆာင္းထားျခင္းျဖစ္
  • သူ႕ရဲ႕သုေတသနဟာ လူသားေတြရဲ႕အလိုအေလ်ာက္သိစိတ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ျဖစ္စဥ္အေပၚအေျခခံ
  • Video Call မ်ားေခၚဆိုျခင္းသည္ ဦးေႏွာက္ကြန္ရက္လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစေၾကာင္း သတိေပး

သိပၸံပညာရွင္မ်ားမွ လူသားေတြရဲ႕အလိုအေလ်ာက္သိစိတ္၏ေနာက္ကြယ္မွလ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ျပီျဖစ္ေၾကာင္းကုိ လူသားေတြရဲ႕ဦးေႏွာက္ဟာ လူမ်ားအားရိုးရိုးေလးၾကည့္လိုက္ရုံႏွင့္ သူတို႕ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အခ်က္အလက္မ်ား ပံံုေသစုေဆာင္းသည့္ Wifi ကြန္ရက္တစ္မ်ဳိးပံုစံရွိတယ္လို႕ အခိုင္အမာဆိုျပထားၾကပါတယ္။

Univeristy of Sheffield မွ Professor Digby Tatum ဟာလူသားေတြရဲ႕ဦးေႏွာက္ကိုသုေတသန ျပဳလုပ္ေနတာျဖစ္ျပီး လူေတြဘယ္လိုေျပာဆိုဆက္ဆံသလဲဆိုတာကို ေလ့လာေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕ေလ့လာမႈအရ လူသားမ်ားေျပာဆိုဆက္ဆံရာတြင္ ဘာသာစကားဟာ ကန္႕သတ္အေနအထားတစ္ခုအျဖစ္သာ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈရွိေၾကာင္း သူကယံုၾကည္ထားပါတယ္။

ကၽြမ္းက်င္ပိုကာဖဲကစားသူမ်ားဟာ မသိမသာလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ မ်က္ျမင္သဲလြန္စမ်ားကိုေထာက္ရႈျပီး သူတို႕ရဲ႕ ျပိဳင္ဖက္ေတြအေပၚခန္႕မွန္းႏိုင္ၾကတယ္လို႕ ယံုၾကည္ထားၾကပါတယ္။ တကၠသိုလ္စိတ္ေရာဂါကုထံုးပါေမာကၡျဖစ္သူ Prof: Tatum ဟာ လူေတြဟာမသိစိတ္ျဖင့္အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

သူ႕ရဲ႕ရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈေတြကို Jessica Kinglsey Publishers မွထုတ္ေ၀သည့္ The Interbrain စာအုပ္အသစ္တြင္ေရးသားထားျပီးျဖစ္ပါတယ္။