လူငယ္မ်ားၾကား စမတ္ဖုန္းစြဲလမ္းျခင္းကို ေျဖရွင္းေပးမည့္ Tool ဖန္တီးေပးရန္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားမွ Apple ကိုတိုက္တြန္း

0
2152

        Apple ၏ရွယ္ယာရွင္ႏွစ္ဦးတို႕မွ လူငယ္မ်ားၾကား စမတ္ဖုန္းစြဲလမ္းျခင္း၏ လူထုက်န္းမာေရးကပ္ေဘးကို ျပန္လည္တံု႕ျပန္ေျဖရွင္းဖို႕ရန္္လိုအပ္ေၾကာင္း Apple ကိုတိုက္တြန္းလိုက္ေၾကာင္း The Wall Street Journal မွသတင္းအရင္းအျမစ္အရသိရွိရပါတယ္။ တက္ၾကြရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားျဖစ္သည့္ Jana Partners ႏွင့္ California State Teachers’ Retirement System (Calstrs) ပင္စင္ရန္ပံုေငြတို႕မွ Apple ၏ရွယ္ယာမ်ားထဲမွ ၂ဘီလီယံေဒၚလာတန္ေၾကးရွိ ရွယ္ယာမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထားၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႕ကေနမွ Apple ကိုအိတ္ဖြင့္ ေပးစာတစ္ေစာင္ေပးပို႕ခဲ့ျပီး Software သစ္တစ္ခုဖန္တီးျပီး ဖုန္းကုိုကန္႕သတ္အသံုးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ မိဘမ်ားအား ကူညီေပးႏိုင္ရန္ေတာင္းဆိုထားျပီး ဖုန္းအလြန္အကၽြံအသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုပါ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ တိုက္တြန္းထားပါတယ္။

အဆိုပါေပးစာတြင္ အေမရိကန္ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားဟာ အသက္၁၀ႏွစ္အရြယ္မွစတင္ကာ ကို္ယ္ပိုင္ဖုန္းမ်ား ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရၾကျပီး တစ္ေန႕လ်င္ ပ်မ္းမွ် ၄.၅နာရီကို ဖုန္းအသံုးျပဳေလ့ရွိေၾကာင္း ေလ့လာခ်က္တစ္ရပ္ျဖင့္ တြဲဖက္ေရးသားထားသည္။ ထို႕အျပင္ ၇၈ရာခိုင္ႏႈန္းေသာလူငယ္မ်ားသည္ အနည္းဆံုးနာရီတိုင္းတြင္ ဖုန္းသံုးေလ့ရွိျပီး သူတို႕ရဲ႕ဖုန္းမ်ားအေပၚ စြဲလမ္းမႈျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုထားပါတယ္။ Jana Partners ႏွင့္ Calstrs ကေတာ့ တကယ္လို႕ Apple မွသာအေရးတယူျပဳျခင္းမရွိပါက သူတို႕ရဲ႕ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ရပ္တည္မႈမ်ားတြင္ ထိခိုက္မႈရွိသြားႏိုင္သည္ဟု ေျပာဆိုထားပါတယ္။

Apple ၏ေစ်းကြက္တြင္းစုစုေပါင္းတန္ဖိုးမွာ ေဒၚလာ၉၀၀ဘီလီယံနီးပါးရွိသည့္အတြက္ ေဒၚလာ၂ဘီလီယံဆိုသည္မွာ ေျပာပေလာက္ေသာပမဏမဟုတ္ပါဘဲ ၀.၂ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်သာရွိပါတယ္။ ထို႕အျပင္ ထိုသို႕ေသာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ေရရွည္လုပ္ငန္းမ်ားသည့္ UBS ႏွင့္ Goldman Sachs တို႕အျပင္အျခားသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူတို႕ ႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိပါတယ္။ Journal မွသတင္းေဖာ္ျပခ်က္အရ Apple မွ သူ႕ရဲကဖုန္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ရရွိလာသည့္အႏႈတ္လကၡဏာျပအက်ဳိးဆက္မ်ားအတြက္ Software တစ္ခုအသံုးျပဳခ်င္စိတ္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္ဟု သိရပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားကေတာ့ ဖုန္းအသံုးျပဳမႈကို ကန္႕သတ္ႏိုင္မည့္ ပိုမိုလြယ္ကူမည့္နည္းလမ္းကို လိုခ်င္ေနၾကပါတယ္။ Apple အေနနဲ႕ ေနာက္ထပ္မ်ဳိးဆက္သစ္တို႕၏ ဖြံ႕ျဖဳိးေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးတို႕အတြက္ အထူးအေလးစိုက္ေပးျခင္းသည့္ စီးပြားေရးအတြက္ေရာေကာင္းမြန္သည့္ လကၡဏာျဖစ္သည့္အျပင္ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည့္အရာျဖစ္ေၾကာင္း ေပးစာတြင္ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ နည္းပညာသစ္မ်ား၏ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ေရရွည္ေနာက္ဆက္တြဲကိစၥရပ္မ်ားကို ဂရုစိုက္သင့္ေၾကာင္း ကုမၸဏီတိုင္းအေနနဲ႕ အဆိုပါတာ၀န္ကို ေခါင္းမေရွာင္သင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါေသးတယ္။