သင့္ အုိင္ဖုန္း ဘက္ထရီ ကုိ ဘယ္အခ်ိန္မွာ လဲလွယ္သင့္သလဲ

0
2368

        Apple ဖုန္းမ်ားဟာသက္တမ္းၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ဖုန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈမ်ားကိုေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ ဖုန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္မ်ားကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိေႏွးေကြးေစသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းမ်ားထြက္ရွိေနသည္ကို သင္လည္းသတိထားမိမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဟုတ္ပါတယ္။ ဒါဟာၾကိဳတင္ၾကံစည္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမဟုတ္ပါဘူး။ သင့္ဖုန္းဟာအမွန္တကယ္ပဲ သက္တမ္းၾကာပါသည္ႏွင့္အမွ် ေႏွးေကြးလာတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

Apple အေနနဲ႕မိမိဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ားအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ဇန္န၀ါရီလေႏွာင္းပိုင္းမွစျပီး သူတို႕၏ဖုန္းဘတၱရီေဟာင္းမ်ားကို အစားထိုးလဲလွယ္ရာတြင္ ေစ်းႏႈန္းေလ်ာ့ခ်ေပးသြားမွာပဲျဖစ္ျပီး ဘတၱရီသစ္မ်ားျဖင့္ ဖုန္းေမာ္ဒယ္ေဟာင္းမ်ားကို ဆက္လက္ေကာင္းမြန္စြာအသံုးျပဳႏိုင္ေစမွာပါ။

Mirror မွသတင္းအရင္းအျမစ္အရ iPhone 6 ႏွင့္အထက္ေမာ္ဒယ္ဖုန္းတစ္လံုးကို ၂၅ေပါင္ႏႈန္းျဖင့္ ဘတၱရီအစားထိုး လဲလွယ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

သို႕ေသာ္လည္း သင့္ဖုန္းဘတၱရီ၏ေနာက္ဆံုးအေျခအေနကို အျမဲတမ္းသတိထားမိႏိုင္မွာလည္းမဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ခါတစ္ရံ ဖုန္းရုတ္တရက္ပိတ္သြားျခင္းမ်ဳိးမွာ ဖုန္းတြင္းနည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါေသးတယ္။

ထို႕ေၾကာင့္ မလိုအပ္ဘဲပိုက္ဆံမ်ားထုတ္သံုးလိုက္ရမည့္အစား  သင့္ဖုန္းဘတၱရီသက္တမ္း မည္မွ်က်န္ေသးသည္ကို လြယ္ကူစြာသိႏိုင္မည့္အရာႏွစ္ခုရွိေနပါတယ္။ ZDNet မွ Adrian Kingsley-Hughes မွေဖာ္ျပခ်က္အရ ပထမဆံုးျပဳလုပ္ရမွာကေတာ့ ၀.၉၉ေဒၚလာျဖင့္ CPU DasherX application ကို၀ယ္ယူလုိက္ပါ။ အဆိုပါ Application မွသင့္ဖုန္း၏ Processor လက္ရွိတြင္မည္မွ်ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္အလုပ္လုပ္ေနေၾကာင္းကို သင့္အား CPU Frequency ထုတ္ျပေပးျခင္းျဖင့္ အသိေပးမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ထိုေနာက္ Google Search ကိုအသံုးျပဳလိုက္ျပီး လြယ္ကူစြာသင့္ဖုန္းအေနနဲ႕မည့္သည့္အျမန္ႏႈန္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနသင့္ေၾကာင္းကို စစ္ေဆးရွာေဖြၾကည့္လိုက္ပါ။ သင္ရွာေဖြရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ Application မွေဖာ္ျပသည့္အခ်က္အလက္မ်ား ကိုက္ညီမႈရွိေနပါက သင့္ဖုန္းဘတၱရီဟာ ေကာင္းမြန္သည့္အေျခအေနမွာ ရွိေနပါေသးတယ္။ ထိုသို႕မဟုတ္ပါက သင့္ဖုန္းတြင္ျပႆနာတစ္ခုခုရွိေနပါျပီ။

ဒုတိယေျမာက္နည္းလမ္းကေတာ့ ၁၄ရက္အစမ္းသံုးစြဲခြင့္ရသည့္ Coconut Battery ဟူသည့္ Third-Party Software ကိုအသံုးျပဳျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ iPhone ကိုကြန္ပ်ဴတာ( Macbook တြင္သာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္) ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္လိုက္ျပီးသည္ႏွင့္ သင့္ဖုန္းဘတၱရီ၏လက္ရွိအေျခအေနကို သိရွိႏိုင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ZDNet ၏ေဖာ္ျပခ်က္အရ သင္သတိထားၾကည့္ရႈသင့္သည့္ အရာသံုးခုကေတာ့ Design Capacity ၊ Full Charge Capacity ႏွင့္ Cycle Count တို႕ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါေဆာင္းပါးတြင္ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ Full Capacity သည္ ၈၀ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ေလ်ာ့နည္းေနပါက သင့္ဘတၱရီမေကာင္းေတာ့ေၾကာင္း ျပသေနျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဘတၱရီစြမ္းေဆာင္ရည္ေလ်ာ့က်ေနျခင္းရွိမရွိစစ္ေဆးနည္းကေတာ့ ဘတၱရီျပန္လည္အားသြင္းရသည့္ Cycle Count ဟာ ၅၀၀ထက္ေက်ာ္လြန္ေနျခင္းရွိမရွိစစ္ေဆးျခင္ျဖစ္ေၾကာင္း Apple မွတိုက္တြန္းထားပါတယ္။