အိမ္မႈကိစၥေတြပါ ႏုိင္နင္းတဲ့ Men Robot ေတြေၾကာင့္ အနာဂတ္မွာ ေယာက်ာ္းေတြ စြန္႕ပစ္ခံရႏုိင္

0
2275
  • စက္ရုပ္ေတြဟာ ေသခ်ာေပါက္ ေယာက်ာ္းေတြထက္ပိုမိုစြမ္းေဆာင္ရည္ရွိလာမွာျဖစ္ေၾကာင္း ဟားဗတ္သခ်ာ္ပညာရွင္ေျပာၾကား
  • ေယာက်ာ္းနဲ႕မိန္းမေတြဟာရင္ေဘာင္တန္းေနႏိုင္ေပမယ့္ အေလ့အထေတာ့တူညီႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူးဟု Dr. Cathy O’Neil မွေျပာဆို
  • အနာဂတ္အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ အမ်ဳိးသားစက္ရုပ္မ်ားႏွင့္သာေနထိုင္ဖို႕ေရြးခ်ယ္ၾကလိမ့္မယ္ဟု Dr. Cathy O’Neil မွေျပာၾကား

အနာဂတ္အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အိမ္မႈကိစၥေတြကိုျပဳလုပ္ေပးမည့္ အမ်ဳိးသားစက္ရုပ္မ်ားရဲ႕ ဆြဲေဆာင္မႈကို ခံရႏိုင္ေၾကာင္း ဟားဗတ္တကၠသိုလ္မွ Dr.Cathy O’Neil မွအခုိင္အမာေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

တစ္စံုတစ္ေယာက္နဲ႕ခ်စ္ၾကိဳက္ကာ လိင္မႈကိစၥျပဳလုပ္လိုျခင္းဆိုသည္မွာ အေျခခံလူသားတစ္ေယာက္၏ လိုအပ္ခ်က္ပဲျဖစ္ေပမယ့္ အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစုကေတာ့ သူတို႕ရဲ႕အိမ္မႈေ၀ယ်ာ၀စၥမ်ားကို မွ်ေ၀ျပဳလုပ္ေပးမည့္သူမ်ဳိးကို ရွာေဖြေနၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ဳိးသားမ်ားေနရာကို စက္ရုပ္မ်ားမွေနရာယူလာၾကျပီး အနာဂတ္အမ်ဳိးသမီးမ်ားဟာလည္း အမ်ဳိးသားစက္ရုပ္မ်ားႏွင့္သာ အတူေနထိုင္ရန္ေရြးခ်ယ္လာၾကလိမ့္မည္ဟု အဆိုပါသခ်ာ္ပညာရွင္က ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

ကမာၻတ၀န္းတြင္ လိင္စက္ရုပ္ျပဳလုပ္သည့္ကုမၸဏီ ငါးခုရွိျပီး ေစ်းႏႈန္းမ်ားအေနနဲ႕ ေဒၚလာ၅၄၀၀မွ ေဒၚလာ၁၅၇၀၀အထိ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိပါတယ္။ လက္ရွိလိင္စက္ရုပ္ေစ်းကြက္ဟာ ၉၅ရာခိုင္ႏႈန္း အမ်ဳိးသားအတြက္သာ ျဖစ္ေပမယ့္ ဒီလိုအေျခအေနဟာ ေျပာင္းလဲလာႏိုင္ေခ်ရွိပါတယ္။

“တကယ္ေတာ့စိတ္ပူရမွာေယာက်ာ္းေတြပဲဲျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႕ရဲ႕ေနရာကိုစက္ရုပ္ေတြ အစားထိုးလာၾကမွာ အေသအခ်ာပါပဲ”ဟု ဟားဗတ္တကၠသုိလ္တြင္ PhD ဘြဲ႕ရယူခဲ့သည့္ Dr.Cathy O’Neil မွေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ လူတိုင္းကေတာ့ ထုိအရုပ္မ်ားကိုလိင္မႈကိစၥသက္သက္အတြက္ ၀ယ္ယူၾကမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီစက္ရုပ္ေတြဟာ ပန္းကန္ေဆးေၾကာျခင္းႏွင့္ အျခားေသာအိမ္မႈကိစၥမ်ားကိုျပဳလုပ္လာႏိုင္ပါတယ္ဟု Dr.O’Neil မွဆိုပါတယ္။

စက္ရုပ္မ်ားဟာ ပိုမိုလက္ေတြ႕ဆန္လာျပီး လာမည့္ႏွစ္၅၀အတြင္းမွာပဲ စက္ရုပ္မ်ားဟာ အေဖာ္မြန္ေကာင္းတစ္ေယာက္လို ေကာင္းမြန္စြာစကားေျပာဆို ဆက္ဆံလာႏိုင္ျပီး စိတ္ခံစားမႈ မ်က္ႏွာအသြင္အျပင္မ်ားဟာလည္း တကယ့္လူသားမ်ားအတိုင္းျဖစ္လာမွာပါဟု သိပံၸၸပညာရွင္မ်ားကဆိုပါတယ္။

ဟက္ကာမ်ားရဲ႕လက္ခ်က္ႏွင့္ အဆိုပါလိင္စက္ရုပ္မ်ားဟာ လူသတ္စက္ရုပ္မ်ားျဖစ္လာႏိုင္ေသာ္လည္း တကယ့္လူသားေယာက်ာ္းမ်ားထက္ေတာ့ အႏၱရာယ္ရွိမွာမဟုတ္ပါဘူးလို႕ ယံုၾကည္ေၾကာင္း Dr.O’Neil မွေျပာဆိုခဲ့ပါေသးတယ္။ လူသားလိင္မႈဆိုင္ရာအေဖာ္မ်ားတြက္ လူသတ္မႈႏႈန္းထားမ်ားအရ ဒီကိစၥဟာ စိတ္ပူစရာမရွိပါဘူး။

“အဲဒါအျပင္ အဲဓီစက္ရုပ္ေတြဟာ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ခႏၶေဗဒကိုနားလည္မည္ဆိုပါက ဒီလိုစြန္႕စားရတာလည္း တန္ပါတယ္” ဟု Dr.O’Neil မွထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသြားပါေသးတယ္။