Intel ႏွင့့္ ARM မ်ား၏ Chip လံုျခံဳေရးျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ iPhone ၊ iPad ႏွင့္ Mac မ်ားအားလံုးအႏၱရာယ္ရွိေနဟု Apple ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား

0
2385

 

  • Meltdown ႏွင့္ Spectre ဟူသည့္ Processor လံုျခံဳေရးလစ္ဟာမႈျပႆနာမ်ား၏ အေသးစိပ္အခ်က္အလက္မ်ား ယမန္ေန႕ကထြက္ေပၚလာ
  • Apple ၏ေျပာၾကားခ်က္အရ ထိုသို႕ေသာအားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ Mac ၊ iPhone မ်ား၊ iPad မ်ားႏွင့္ Apple TV မ်ားအားလံုးတြင္ အႏၱရာယ္ရွိေန
  • ထိုမွတဆင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ password မ်ားကို ဆိုင္ဘာရာ၀တ္ဇ၀တ္ေကာင္မ်ား ခိုးယူသြားႏိုင္ေခ်ရွိ
  • ယံုၾကည္ရသည့္အရင္းအျမစ္မွသာ Software ကိုDownload ျပဳလုပ္ၾကရန္ Apple မွသတိေပးထုတ္ျပန္ထား

iPhone ၊ iPad ႏွင့္ Macbook မ်ားအားလံုးဟာ ခိုးယူ၀င္ေရာက္ခံရႏိုင္ေခ်ရွိေနပါတယ္။ လူေတြရဲ႕ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားစြာကို ဆိုင္ဘာရာဇ၀တ္ေကာင္မ်ားခိုးယူသြားေစႏိုင္သည့္ Intel ႏွင့္ ARM မွ Processor လံုျခံဳေရးလစ္ဟာမႈျပႆနာေၾကာင့္ Apple ၏ထုတ္ကုန္အားလံုးနီးပါးတြင္ ကူးစက္ခံရေနေၾကာင္း အတည္ျပဳေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

ထိုသို႕ေသာ္ လစ္ဟာမႈမ်ားေၾကာင့္ စက္ပစၥည္းမ်ားတြင္ Meltdown ႏွင့္ Spectra ဟူသည့္ လုံျခံဳေရးက်ဳိးေပါက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားေစေၾကာင္း လံုျခံဳေရးသုေတသီမ်ားမွရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ၾကတာပဲဲျဖစ္ပါတယ္။ Apple ကေတာ့ App Store ကဲ့သို႕ေသာ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ေနရာမွသာ သူ႕ရဲ႕ Platform အတြက္ Software ကို Download ရယူရန္ သတိေပးထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

Apple မွသူ႕ရဲ႕ထုတ္ကုန္သံုးစြဲသူမ်ားကိုကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားျပီး ေနာက္ထပ္ Update မ်ားထပ္မံထြက္ရွိေပးဦးမွာပဲျဖစ္ပါတယ္္။ ယခု iOS 11.2၊ macOS 10.13.2 ႏွင့္ tvOS 11.2 တို႕တြင္ Meltdown ကိုကာကြယ္ေပးႏိုင္ျပီျဖစ္ပါတယ္။ Apple Watch ကေတာ့ယခုကဲ့သို႕ကူးစက္ခံရျခင္းမရွိေသးပါဘူး။ Spectre ကိုကာကြယ္ႏိုင္ရန္ သူ႕ရဲ႕ Safari Web Browser အတြက္လည္း ကုမၸဏီမွမၾကာခင္မွာပဲ Update မ်ား လႊင့္တင္ေပးေတာ့မွာပါ။ သင့္အတြက္လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေစရန္သင့္ဖုန္းတြင္ ေနာက္ဆံုး Software Update ျပဳလုပ္ထားရန္ လိုအပ္ပါတယ္။

iOS အတြက္ Settings >>General>>Software Update ကိုသြားေရာက္ကာ Download ျပဳလုပ္ျပီး Install ျပဳလုပ္လိုက္ပါ။

MacOS အတြက္ App Store ကိုဖြင့္လိုက္ျပီး App Store Toolbar မွ Updates ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။ ထို႕ေနာက္ Update မ်ားျပဳလုပ္ျပီး install ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ Update ခလုတ္ေလးကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။

Apple TV မ်ားတြင္ Settings>>Systems>>Software Updates သို႕သြားပါ။ Update Software ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။ ထို႕ေနာက္ Download ရယူျပီး Install ျပဳလုပ္ပါ။ Update ျပဳလုပ္ျပီးပါက သင့္ Apple TV သည္ restart က်သြားမွာျဖစ္ျပီး Update အတြက္ျပင္ဆင္ေပးမွာပါ။

Browser ကုမၸဏီေတြျဖစ္တဲ့ Google ၊ Microsoft Corp ႏွင့္ Mozilla Corp ၏ Firefox တို႕အားလံုးကလည္း သူတို႕ရဲ႕လက္ရွိ Browser မ်ားမွ iOS အသံုးျပဳသူမ်ားကိုကာကြယ္ေပးႏိုင္မွာမဟုတ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေပးခဲ့ၾကပါတယ္။

လက္ရွိ Safari ႏွင့္အျခားေသာနာမည္ၾကီး Browser မ်ားအားလံုးကိုျပင္ဆင္မြမ္းမံမႈမ်ား မျပဳလုပ္ႏိုင္ေသး၍ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ iPhone ႏွင့္ iPad အသံုးျပဳသူမ်ားအေနနဲ႕ Web Browser မ်ားအသံုးျပဳရာတြင္ လံုျခံဳမႈရွိဦးမွာမဟုတ္ပါဘူး။

လက္ရွိအခ်ိန္ထိေတာ့ အဆိုပါလံုျခံဳေရးလစ္ဟာမႈေၾကာင့္ အခြင့္ေကာင္းယူခံရမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သံုးစြဲသူမ်ားဖက္မွတိုင္ၾကားမႈမရွိေသးေၾကာင္း Apple မွဆိုပါတယ္။ “ယခုကဲ့သို႕လံုျခံဳေရးလစ္ဟာမႈကို အခြင့္ေကာင္းယူျပီး ခိုး၀င္ေရာက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ မိမိ၏ Macbook သို႕မဟုတ္ iOS သံုးစက္ပစၥည္းတြင္ ဗိုင္းရပ္ program မ်ားလိုအပ္ဦးမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ App Store ကဲ့သို႕ေသာ စိတ္ခ်ရသည့္ေနရာမွသာ Software Update ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္” ဟု Apple မွသတိေပးထားပါတယ္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႕အေနနဲ႕ ယခုျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းကာကြယ္ႏိုင္ရန္ စမ္းသပ္ဖန္တီးလ်က္ရွိျပီး ေနာက္အသစ္ထြက္ရွိမည့္ iOS ၊ MacOS ၊ tvOS ႏွင့္ watchOS Update မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေပးသြားမည္ျဖစ္ပါတယ္”ဟုေျပာၾကားသြားပါတယ္။

နည္းပညာကုမၸဏီမ်ားအေနနဲ႕ ယမန္ႏွစ္ကတည္းကပင္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ဇြန္လတြင္းတြင္ Intel ၏သတင္းေပးမႈေၾကာင့္ ထိုသို႕ေသာဗိုင္းရပ္စ္မ်ားကို သတိထားမိခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုမွသာလူသိရွင္ၾကားျဖစ္သြားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

Apple အေနနဲ႕လည္း ၄င္း၏ထုတ္ကုန္အသံုးျပဳသူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ၏အေရးကိစၥနဲ႕ပတ္သက္ျပီး တစ္ရက္ထက္ပိုကာ ႏႈတ္ဆိတ္ေနခဲ့ပါေသးတယ္။ ဆိုင္ဘာလံုျခံဳေရးကုမၸဏီ Carbon Black ၏အတိုင္ပင္ခံႏွင့္ တြဲဖက္တည္ေထာင္သူျဖစ္သည့္ Ben Johnson ကေတာ့ Apple ထုတ္ကုန္သံုးစြဲသူမ်ား အႏၱရာယ္ရွိေနေၾကာင္းကို အခ်ိန္မွီအသိမေပးခ့ဲႏိုင္ျခင္းသည္ သံုးစြဲသူမ်ားမိမိ၏ထုတ္ကုန္မ်ားကိုပိုမိုအသံုးျပဳေစရန္ Apple ၏အားသြန္ခြန္စိုက္ လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚသက္ေရာက္မႈရွိေစႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။