Android ဖုန္းမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာ USB-C Headphone မ်ား

0
2333

Apple မွ ၃.၅မီလီမီတာ Headphone နားၾကပ္ေပါက္ကို iPhone မွဖယ္ထားလိုက္ရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္အတူ အခ်ဳိ႕ေသာ Android ဖုန္းထုတ္လုပ္သူေတြဟာ  USB-C Audio ကိုေရြးခ်ယ္လာၾကပါေတာ့တယ္။ USB Implementers Forum ကိုမၾကာေသးမီွက တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး Audio အတြက္ဖုန္းထုတ္လုပ္သူမ်ား USB-C ကိုအသံုးျပဳႏုိင္ေစရန္ Audio Device 3.0 ၏အေသးစိပ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

iPhone တြင္ Lightning Port အသံုးျပဳေသာ Audeze Sine ႏွင့္ iSine ကဲ့သို႕ ဖုန္းမ်ားတြင္ DACs မ်ားထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ headphone ကိုျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္အတြက္ ဒီဂ်စ္တယ္ဆက္သြယ္မႈကိုအသံုးျပဳရျခင္းသည္ အသံအရည္အေသြးကိုပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစပါတယ္။ ထို႕အျပင္ ဖုန္းမ်ားကိုပိုမိုပါးလႊာေစျပီး Connector မ်ားအသံုးျပဳရျခင္းနည္းပါးလာသည့္အတြက္ ေရစိုခံျခင္းကိုပိုမိုလြယ္ကူစြာ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

USB-C Headphone မ်ားကိုအသံုးျပဳျခင္းသည္ သူတို႕၏ Lightning Counterpart ကိုပိုမိုေႏွးေကြးေစေသာ္လည္း ဒါကိုသိပ္မၾကာခင္ေျပာင္းလဲသြားဖို႕ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ သံုးစြဲသူမ်ားကေတာ့ Wireless Headphone မ်ားကိုအသံုးျပဳျခင္းၾကႏိုင္ေသာ္လည္း Wired Headphone မ်ားကိုသာ အမ်ားစုကအသံုးျပဳျခင္ၾကတာပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ တတ္ႏိုင္သေလာက္အေကာင္းဆံုးေသာ္ Headphone မ်ားကိုတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

Libratone ၏ Q-Adapt In-ear USB-C

        Libratone ကေတာ့ iPhone အတြက္ Q-Adapt In-ear Headphone မ်ားထုတ္လုပ္ျပီးျဖစ္ျပီး အခုအခါမွာေတာ့ USB-C connector ကိုပါမိတ္ဆက္ေပးခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြကိုေတာ့ Google Pixel 2 အတြက္အထူး ထုတ္လုပ္ထားတာျဖစ္တယ္လို႕ဆိုထားၾကျပီး “Made for Google” အစီအစဥ္အတြက္ျဖစ္သြားပါတယ္။

ဒီထုတ္ကုန္ေတြဟာ ေခၽြးစိုခံတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္သည့္အခါတြင္အသံုးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ျပီး သီခ်င္းမ်ားကိုထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းအတြက္ In-Line Control မ်ားပါ၀င္ျဖစ္သည့္အျပင္ USB-C port မွတိုက္ရုိက္ပါ၀ါျဖင့္ ဖုန္းေခၚဆိုသည့္အခါမ်ားတြင္လည္း ဆူညံသံေဖ်ာက္ဖ်က္ေပးမယ့္ Noise-Cancellation Mode လည္းပါ၀င္ဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ Q-Adapt In-ear USB-C မ်ားကိုသိပ္မၾကာေသးခင္အခ်ိန္တြင္းမွာပဲ Google Play Store တြင္ ၁၂၉ေပါင္ျဖင့္၀ယ္ယူရရွိႏိုင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

JBL Reflect Aware C

        JBL Reflect Aware C ကုိ ဆူညံသံပယ္ေဖ်ာက္ေပးသည့္နည္းပညာပါ၀င္သည့္ ပထမဆံုးေသာ USB Type-C Headphone မ်ားအျဖစ္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ျပီးေသာ Libratone နားၾကပ္ကဲသို႕ သူတို႕၏ Lightning-Enabled နည္းပညာျဖင့္ Reflect Aware C နားၾကပ္ကိုအားကစားလုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္ ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ထားသည့္အတြက္ လံုး၀ေခၽြးစိုခံႏိုင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါနားၾကပ္တြင္ ေဘးပတ္၀န္းက်င္အသံအခ်ိဳ႕ကို၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳႏိုင္သည့္ Adaptable Sound Mode တစ္ခုပါ၀င္ျပီး သင့္အျပင္ထြက္ကာက်န္းမာေရးေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ရာတြင္အေထာက္အကူျဖစ္ေစမွာပါ။ ထို႕အျပင္ ေရာင္ျပန္ၾကိဳးျဖစ္သည့္အတြက္ သင့္အေမွာင္ထဲတြင္ေရာက္ေနသည့္အခါတြင္လည္း အျခားသူမ်ားမွ သင္ရွိေၾကာင္းသိႏိုင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

Xiaomi Mi Noise-Cancelling USB-C Headphones

        Xiaomi ကိုအရည္အေသြးျမင့္စမတ္ဖုန္းမ်ားအား သင့္တင့္ေသာေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ေရာင္းခ်ေပးႏိုင္သူအျဖစ္ အားလံုးကေကာင္းေကာင္းသိရွိျပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ အဆုိပါတရုတ္အေျခစိုက္ဖုန္းထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းစုမွ ယခု USB-C connector တစ္ခုပါ၀င္သည့္ Noise-Cancelling In-ear Headphone မ်ားအပါအ၀င္ Headphone မ်ားစြာကိုလည္းထုတ္လုပ္ပါေသးတယ္။ အျခားေသာ Noise-Cancelling နားၾကပ္မ်ားကဲ့သို႕ပင္ ပါ၀ါကို ဖုန္းမွတိုက္ရိုက္ရယူထားသျဖင့္ ဘတၱရီပါရွိမွာမဟုတ္ပါဘူး။ အသံအရည္အေသြးေကာင္းမြန္ကာ ျပီးျပည့္စံုသည့္ သီခ်င္းသံမ်ားကိုထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္မွာျဖစ္ျပီး တိုက္တံနီယံျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္အတြက္အၾကမ္းလည္းခံပါေသးတယ္။

In-Line Control နည္းပညာပါ၀င္ေသာ္လည္း Xiaomi ဖုန္းမ်ားျဖင့္သာအလုပ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါဆူညံသံပယ္ေဖ်ာက္ေပးသည့္နည္းပညာကေတာ့ USB-C connector ပါရွိသည့္မည္သည့္ဖုန္းျဖင့္မဆို အလုပ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာပါ။ Xiaomi Mi Noise-Cancelling USB-C Headphone မ်ားကို ၃၅ေပါင္ႏွင့္အထက္ ကုန္က်ႏိုင္ေခ်ရွိပါတယ္။