အံ့ဖြယ္ ကိုယ္တိုင္လုပ္စက္ရုပ္ ၁၁ ရုပ္

0
2310

        ဒါဟာ ၂၁ရာစုႏွစ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဟာစက္ရုပ္မ်ားႏွင့္ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ျပီးသားပါပဲ။ ေခတ္လြန္သိပၸံ ဇာတ္ကားမ်ားဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႕အိမ္ႏွင့္အလုပ္မ်ားတြင္ စက္ရုပ္အေစခံမ်ားကိုလူ႕အလုပ္တာ၀န္မ်ားကို ခိုင္းေစျပီး ကၽြႏ္ုုပ္တို႕ကေတာ့ ရုပ္ျပစာအုပ္မ်ားဖတ္ရႈျခင္း ဗီဒီယိုဂိမ္းမ်ားကစားျခင္းျဖင့္ လူ႕စည္းစိမ္ကုိခံစားေပ်ာ္ပါေစႏိုင္ျပီ ဟုေတြးထင္လာေစပါတယ္။ သို႕ေသာ္ စီးပြားျဖစ္စက္ရုပ္မ်ားကေတာ့ အခုထိထြက္ရွိလာျခင္းမရွိေသးပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ ယာယီစက္ရုပ္မ်ားေလာက္ႏွင့္ေက်နပ္မေနဘဲ ကိုယ္ပိုင္လက္ေထာက္စက္ရုပ္တီထြင္ခဲ့သူ ၁၁ဦးႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စက္ရုပ္မ်ားကေတာ့ အလန္းဆံုးႏွင့္အ့ံၾသစရာအေကာင္းဆံုး ကိုယ္တိုင္လုပ္စက္ရုပ္မ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။

Loki

        ယခုေဖာ္ျပမည့္ ကိုယ္တိုင္လုပ္စက္ရုပ္မ်ားဟာ ထိန္းခ်ဳပ္မရမျဖစ္ခင္ကေတာ့ ၀ါသနာအရစတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ပေရာဂ်က္ေလးမ်ားသာျဖစ္ပါတယ္။ David Shinel ၏ Loki ေလးကေတာ့ သဘာ၀လူ႕ေလာကၾကီးကို အဆံုးသတ္ပစ္ဖို႕ ရည္ရြယ္သည့္ အႏၱရာယ္ရွိဥာဏ္ရည္ျမင့္စက္ရုပ္ေလးေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီစက္ရုပ္ေလးကို အလူမီနီယံကိုယ္ထည္ျဖင့္တည္ေဆာက္ထားျပီး ၄ေပျမင့္ရွိကာ ေပါင္၄၀အေလးခ်ိန္ရွိပါတယ္။ လက္ေခ်ာင္းသံုးေခ်ာင္းပါသည့္ လက္တစ္စံုပါရွိျပီး ဘက္စံုလႈပ္ရွားႏိုင္သည့္လက္ေမာင္းတံပါ၀င္ကာ  CD ခ်ပ္မ်ားအား သတ္မွတ္ရန္၊ ပိုက္ဆံေရတြက္ရန္ ၊ အသံျဖင့္အမိန္႔ေပးခိုင္းေစမႈမ်ားကိုတံုျပန္ရန္ ႏွင့္သံလုိက္အိမ္ေျမွာင္၊ ေျမပံုႏွင့္ အကြာအေ၀းျပမီတာေလးကိုအသံုးျပဳျပီး အိမ္သို႕လမ္းညႊန္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ Facial Recognition ႏွင့္ Color Recognition Software အားအသံုုးျပဳထားပါတယ္။

Bum-Bot

        အိမ္ျခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ားၾကီးျမင့္လာျခင္းႏွင့္  ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ လူ႕အလုပ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းမ်ား ေလ်ာ့က်လာျခင္းတို႕ေၾကာင့္ အိမ္ေျခရာမဲ့ျပႆနာသည္ လက္ရွိျမိဳ႕ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ျပႆနာတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနဟာရႈပ္ေထြးလွေသာ္လည္း အတၱလန္တာအသားကင္စားေသာက္ဆိုင္ ပိုင္ရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ Rufu Terrill ကေတာ့ နည္းလမ္းတစ္ခုရွာေတြ႕ခဲ့ပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕စက္ရုပ္ပါပဲ။ အဆိုပါ ဘီးသံုးလံုးတပ္စက္ရုပ္ေလးကို အေ၀းမွထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ျပီး အသားကင္စက္ျဖင့္တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုစက္ရုပ္တြင္ ကင္မရာတစ္လံုး၊ စပီကာတစ္လံုး၊ ႏွင့္ Rufu တစ္ေယာက္သူ႕ရဲ႕ဆိုင္ကားပါကင္တြင္ ညဖက္ ေမွာင္အားကိုးျဖင့္ မလိုလားအပ္သည့္ကိစၥမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးႏိုင္ေစရန္ ထည့္သြင္းထားသည့္ မီးသီးမ်ား ပါရွိပါတယ္။ ထိုအိမ္ေျခရာမဲ့မ်ားျပန္လည္ခုခံပါက ေ႕ရွတြင္တပ္ဆင္ထားသည့္ ေရအေျမွာက္ၾကီးမွ ေအးစက္စက္အရည္မ်ားပန္းထြက္လာမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

BlessU-2

        စက္ရုပ္မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးဟာ ယွဥ္တြဲေနသည့္အရာမ်ဳိးေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ သို႕ေသာ္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမွ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္း၀င္အုပ္စုတစ္စုကေတာ့ ထိုသို႕ခြဲျခားထားမႈကို လူသားစက္ရုပ္တစ္ရုပ္ႏွင့္အတူ ပယ္ဖ်က္ဖို႕ ၾကိဳးစားေနၾကပါတယ္။ BlessU-2 ကိုခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းမ်ားျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း ႏွစ္၅၀၀ျပည့္ႏွစ္ပတ္လည္အတြက္ ဂုဏ္ျပဳတည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ျပီး ေကာင္းခ်ီးေပးျခင္း၏အဓိပၸာယ္ကို လူအမ်ားသိရန္အတြက္ရည္ရြယ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ထိုစက္ရုပ္ေလးဟာ ဘာသာစကားမ်ားစြာကို အမ်ဳိးသားအသံႏွင့္ေရာ အမ်ဳိးသမီးအသံျဖင့္ပါေျပာဆိုႏိုင္ျပီး ၾကိဳတင္ထည့္သြင္းေပးထားသည့္ ဆုေတာင္းစာမ်ားကို ရြတ္ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ဒီစက္ရုပ္ေလးကိုေတာ့ လူသားဘုန္းၾကီးေနရာမ်ားကိုအစားထိုးလာမည္ဟု မျမင္မိပါဘူး။

လံခ်ားဆြဲစက္ရုပ္ေလး

        တရုတ္လယ္သမားၾကီး Wu Yulu ဟာကမာၻ႕အက်ဳိးအရွိဆံုးကိုယ္တိုင္လုပ္စက္ရုပ္တီထြင္သူပဲျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ေဘဂ်င္းျမိဳ႕ျပင္ရွိသူ႕ရဲ႕အိမ္ေလးမွေနျပီး ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုစီလုပ္ႏိုင္သည့္ ခ်စ္စရာစက္ရုပ္ေလးမ်ားကို စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားမွဖန္တီးျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕ပထမဦးဆံုးေသာ ဖန္တီးမႈကေတာ့ သူ႕ကိုလယ္ကြင္းတ၀ိုက္စမတ္က်က်သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေပးမည့္လံခ်ားဆြဲ စက္ရုပ္ေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကတည္းကစျပီး စက္ရုပ္ေပါင္းမ်ားစြာကိုဖန္တီးခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အျခားစက္ရုပ္ေလးတစ္ရုပ္ကေတာ့ သူ႕အတြက္လက္ဖက္ရည္ငွဲ႕ေပးျခင္း၊ စီးကရက္မီးညိွေပးျခင္းကဲ့သို႕ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕ဒီလိုတီထြင္ဖန္တီးမႈဟာ အထိအခိုက္မရွိဘဲ ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ၾကိမ္တြင္ ဘတၱရီတစ္လံုး ေပါက္ကြဲသြားျဖစ္ျဖင့္ သူ႕မ်က္ႏွာအၾကီးအက်ယ္ဒဏ္ရာရခဲ့ဖူးျပီး ေနာက္ထပ္တစ္ၾကိမ္မွာေတာ့ သူ႕အိမ္ပါ မီးေလာင္ျပာက်သြားခဲ့ရပါတယ္။ သို႕ေသာ္လည္း သူကေတာ့ မိတ္ေဆြသစ္ေတြ ၊ အိမ္အကူသစ္ေတြကို ဆက္လက္ဖန္တီးတီထြင္ေနဆဲပါ။

MX-Phoenix

        ယခုေဆာင္းပါးတြင္ပါရွိသည့္ စက္ရုပ္အမ်ားစုတြင္ အေပ်ာ္တန္းတည္ေဆာက္ပံုအသြင္အျပင္မ်ားကို ေတြ႕ရေသာ္လည္း MX-Phoenix ကေတာ့ ေနာ္ေ၀းမွကားဂိုေဒါင္တစ္ခုမွမဟုတ္ဘဲ စမ္းသပ္ခန္းတစ္ခုမွ တီထြင္လုိက္သည့္ ေခတ္မွီအသြင္အျပင္မ်ဳိးနဲ႕ ထြက္ရွိလာတာပါ။ တီထြင္သူ Kare Halvorsen ဟာအင္ဂ်င္နီယာ တစ္ဦးျဖစ္ျပီး သူ႕ရဲ႕အားလပ္ခ်ိန္ရက္သတၱပတ္မ်ားကို စက္ရုပ္မ်ားတည္ေဆာက္ရင္းကုန္ဆံုးေလ့ရွိပါတယ္။ MX-Phoenix ကိုၾကမ္းတမ္းလွသည့္ေျမမ်က္ႏွာျပင္မ်ားတြင္ လြယ္ကူစြာသြားလာႏိုင္သည့္ ေျခရွစ္ေခ်ာင္းတပ္စက္ရုပ္ အျဖစ္တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ တည္ေဆာက္ရာတြင္ 3D-Printed ပလပ္စတစ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားတာျဖစ္ျပီး အလြန္လန္းသည့္စက္ရုပ္တစ္ခုခုအျဖစ္ ဆက္လက္အဆင့္ျမွင့္တင္ႏိုင္မည့္ ေၾကာက္စရာတြားသြားစက္ရုပ္ေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။

Scrapbot

        ယခုစာရင္းတြင္ပါ၀င္သည့္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွအေကာင္းဆံုးအိမ္လုပ္စက္ရုပ္ေလးတစ္ခုကိုေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ တီထြင္သူ Tao Xiangli သည္ အျမင့္၆ေပရွိျပီး ေပါင္၅၀၀ခန္႕အေလးခ်ိန္ရွိသည့္ သူ႕ရဲ႕အေဖာ္စက္ရုပ္ၾကီးကို တည္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္။ ထိုသို႕ၾကီးမားလွသည့္လူ႕ဖန္တီးမႈတစ္ရပ္သည္ သူ႕ရဲ႕လည္ပင္းကိုလွည့္ျပႏိုင္ျပီး ကုိယ္ထည္အတြင္းတပ္ဆင္ထားသည့္မ်ားစြာေသာခလုတ္မ်ားထဲမွ တစ္ခုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္အတူ သူ႕ရဲ႕လက္ေမာင္းကိုလည္း လႈပ္ရွားႏိုင္ပါေသးတယ္။ ထို႕အျပင္ IR Beaming မွတဆင့္အမိန္႕ေပးမႈမ်ားကိုလည္း တံုျပန္ႏိုင္စြမ္းရွိပါတယ္။ Tao ၏စက္ရုပ္ၾကီးဟာ သူ႕ကုိယ္တိုင္လႈပ္ရွားႏိုင္ျခင္းတာေၾကာင့္ မည္သည့္အႏၱရာယ္ကိုမွ စိုးရိမ္စရာမရွိပါဘူး။

Laser Eye Blaster

        Science Fiction စာေရးစရာတစ္ဦးျဖစ္သည့္ Asimov ၏ပထမဆံုးဥပေဒသအရ မည္သည့္စက္ရုပ္ကမွ လူသားမ်ားကိုအႏၱရာမယ္မျပဳရဟုဆိုထားပါတယ္။ သို႕ေသာ္လည္း အဆိုပါဥပေဒသမွာ ခ်ဳိးေဖာက္ခံရဖို႕ရွိေနပါတယ္။ Arizona College မွ ၁၉ႏွစ္အရြယ္ေက်ာင္းသား Micheal Reeves ဟာျပီးခဲ့တဲ့ဧျပီလတြင္းကပဲ လူေျပာသူေျပာ မ်ားေစသည့္စက္ရုပ္တစ္ရုပ္ကိုတီထြင္ခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါစက္ရုပ္ဟာ အခန္းတစ္ခုတြင္းမွ သူ႕မ်က္ႏွာကိုရွာေဖြ စစ္ေဆးမွာျဖစ္ျပီး ရွာေဖြေတြ႕ရွိသြားပါက သူ႕မ်က္လံုးကိုး စြမ္းအားႏွိမ့္ Laser ေလးႏွင့္ပစ္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ Servo Motor တစ္စံု၊ Data baseႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ Webcam တစ္လံုးတို႕ႏွင့္ျပဳလုပ္ထားျပီး ပီဇာဘူးေလးတစ္ဘူးထဲ ထည့္ထားတဲ့စက္ရုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိကိုမုန္းတီးေစမည့္အရာတစ္ခုကို ဘာေၾကာင့္တီထြင္ရသည့္အေၾကာင္းအရင္း အတြက္ Reeves တြင္ေရရာသည့္အေျဖရွိပံုမေပၚပါဘူး။

မီးခံေသတၱာေဖာက္ထြင္းစက္ရုပ္

         မေကာင္းတာေတြကိုျပဳလုပ္ဖို႕ရန္အတြက္တီထြင္ထားသည့္ စက္ရုပ္မ်ားအေၾကာင္းဆက္ေျပာရေအာင္ပါ။ လ်ဳိ႕၀ွက္နံပါတ္မသိရသည့္ မီးခံေသတၱာတစ္လံုး အင္ဂ်င္နီယာတစ္ေယာက္ျဖစ္သူ Nathan Seidle တစ္ေယာက္၏ လက္၀ယ္ေရာက္ရွိလာခဲ့တဲ့အခါမွာေတာ့ ထိုလ်ဳိ႕၀ွက္ကုတ္ကိုေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရင္ စက္ရုပ္တစ္ရုပ္တည္ေဆာက္ ပါေတာ့တယ္။ ထိုစက္ရုပ္ဟာ အလိုအေလ်ာက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ 3D-Printed စက္ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး ပ်မ္းမွ် ၃၆မိနစ္အတြင္း မီးခံေသတၱာတစ္လံုးကို ေအးေအးေဆးေဆး လ်ဳိ႕၀ွက္နံပါတ္ေဖာ္ႏိုင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါစက္ပစၥည္းဟာ လ်ဳိ႕၀ွက္ကုတ္ေဖာ္သည့္ဂိမ္းမွာ ဂိမ္းသက္သက္မဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း သက္ေသျပလိုက္တာပါပဲ။ ထိုကဲ့သို႕စက္ရုပ္တစ္ရုပ္မွမည္သည့္လ်ဳိ႕၀ွက္ကုတ္ကုိမဆို ေဖာက္ထြင္းႏိုင္ျပီ ဆိုသည့္အတြက္ေၾကာင့္ မီးခံေသတၱာထုတ္လုပ္သူေတြအေနနဲ႕ အၾကံဥာဏ္သစ္ေတြစဥ္းစားရေတာ့မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

The Bear Electrocutioner

        ၀က္၀ံတစ္ေကာင္ႏွင့္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ၾကည့္ျခင္းဟာ ဥာဏ္ရွိသည့္လုပ္ရပ္မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ပဲ တူရကီ တီထြင္သူတစ္ဦးျဖစ္သူ Mustafa Karasungur သည္သူ႕အတြက္အဲဒီလုိလုပ္ေဆာင္ေပမည့္ စက္ရုပ္တစ္ရုပ္ကို တာ၀န္ေပးဖို႕ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။သူ႕ရဲ႕စက္ရုပ္ဟာ အျဖဴေရာင္လူမ်က္ႏွာပံုႏွင္သစ္သားကုိယ္ထည္ရွိျပီး စက္ရုပ္၏လက္ေမာင္းမ်ားကလည္း ရမ္းခါေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္လုပ္ပံုကေတာ့ဒီလိုပါ။ သူ႕အေနနဲ႕ ၀က္၀ံတစ္ေကာင္ကိုေတြ႕လ်င္ ၾကိဳတင္ထည့္သြင္းထားသည့္ ဘတၱရီမ်ားမွတဆင့္ ဗို႕အား၂၅၀၀၀ကို အဆုိပါသတၱ၀ါၾကီးထံသို႕ ေပးလႊတ္လိုက္္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သို႕ေသာ္ Karasungur ဟာသူ႕ရဲ႕စက္ရုပ္ကိုေနာက္ဆံုးေပၚ မွတ္ဥာဏ္တုနည္းပညာျဖင့္တည္ေဆာက္ထားတာမဟုတ္သည့္အတြက္ လူသားမ်ားကိုလည္း ထိုသို႕ပင္ အႏၱရာယ္ျပဳႏိုင္ပါတယ္။

Aiko

        အခ်ဳိ႕ေသာစက္ရုပ္တီထြင္သူမ်ားက လူသားမ်ားရဲ႕ေန႕စဥ္ဘ၀ေတြကို ပိုမိုအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ တီထြင္ေနစဥ္မွာပဲ အျခားသူမ်ားကေတာ့  မတူညီသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ စက္ရုပ္တည္ေဆာက္ေနၾကပါတယ္။ အေဖာ္မြန္ရွိေစဖို႕ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ေဆာ့ဖ္၀ဲအင္ဂ်င္နီယာတစ္ေယာက္ျဖစ္သူ Le Trung ဟာမိဘမ်ားႏွင့္အတူ ေနထိုင္ျပီး အခ်စ္ႏွင့္ပတ္သက္လာလ်င္အျမဲကံဆိုးရွာသူျဖစ္ပါတယ္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေဒၚလာ၂၀၀၀၀ခန္႕ကုန္က်ခံျပီး မွတ္ဥာဏ္တုနည္းပညာႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးစက္ရုပ္ေလး Aiko ကိုတီထြင္ခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါစက္ရုပ္ေလးတစ္ကုိုယ္လံုးအား အာရုံခံပစၥည္းမ်ားစြာတပ္ဆင္ထားျပီး အဂၤလိပ္/ဂ်ပန္ ဘာသာစကားႏွစ္မ်ဳိးေျပာဆိုႏိုင္ပါတယ္။ သို႕ေသာ္လမ္းေတာ့ မေလွ်ာက္ႏိုင္ပါဘူး။ Trung အေနနဲ႕ထိုအတြက္ဆက္လက္ၾကိဳးစားလ်က္ရွိျပီး မၾကာခင္မွာသူ႕အတြက္အေကာင္းဆံုး အမ်ဳိးသမီးျဖစ္လာဖို႕ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။

စက္ရုပ္မ်ားျဖင့္ကခုန္ျခင္း

        တီး၀ိုင္းတစ္ခုေရရွည္တည္ျမဲေနေစရန္မလြယ္ကူလွပါဘူး။ မာနအတၱအားျပိဳင္မႈေတြ၊ အရည္အခ်င္းေျပာင္းလဲမႈေတြႏွင့္ ၀င္ေငြကလည္း သိပ္မေကာင္းလို႕ပါပဲ။ ထို႕ေၾကာင့္ ၁၉၉၆ခုႏွစ္တြင္ Jay Vance သည္ ထိုအရာအားလံုးကိုလက္လႊတ္လိုက္ျပီး ကုိယ္ပိုင္ဂီတပညာရွင္မ်ားဖန္တီးရန္စတင္ လုပ္ေဆာင္ပါေတာ့တယ္။ ဆယ္စုႏွစ္၂စုၾကာသြားျပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ သူ႕ရဲ႕စက္ရုပ္ေတြနဲ႕အတူ ရလဒ္တစ္ခုထြက္လာပါတယ္။ သားေရမ်က္ႏွာဖံုးတစ္ခုကို၀တ္ဆင္လ်က္ သူ႕ရဲ႕ေနာက္ အလိုအေလ်ာက္ဒရမ္တီးစက္ေတြ ေဘ့စ္ဂီတာတီးစက္ေတြနဲ႕ အျခားေသာအသံေပါင္းစံုျပဳလုပ္သည့္စက္မ်ားႏွင့္အတူ Vance တစ္ေယာက္ ဂီတာစတီးေတာ့ပါပဲ။ သူ႕ရဲ႕တီထြင္မႈဟာပရမ္းပတာႏိုင္ရုံသာမက အလြန္လည္းထိတ္လန္႕စရာေကာင္းလွပါတယ္။