အေရျပားေပၚတင္လိုက္ရုံႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္အဆီမ်ားကိုေလ်ာ့ခ်ေပးမည့္ Skin Patch

0
2262

        ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးမႈကိုေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည့္ Skin Patch မ်ားကိုလည္းထုတ္လုပ္ခဲ့ျပီးေနာက္ ေနာက္ထပ္ကုိယ္အေလးခ်ိန္ကိုပါ ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္မည့္ Skin Patch ထြက္ရွိလာျပီလား။ ဟုတ္ပါတယ္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ နန္ယမ္နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ သုေတသနျပဳလုပ္ခ်က္ျဖင့္ ၾကြက္ေလးမ်ားအတြက္ေတာ့ ထိုသို႕ေသာ Skin Patch မ်ားရွိေနပါျပီ။

အဆိုပါ Patch ေလးမ်ား၏ေအာက္တြင္ Beta-3 Andrenergic Receptor Agonist သို႕မဟုတ္ Thyroid Hormone Triiodothyronine ေဆးႏွစ္မ်ဳိးထဲမွ တစ္မ်ဳိးထည့္သြင္းထားသည့္ အလြန္ေသးငယ္သည့္အပ္ေလးမ်ား ပါရွိပါတယ္။ ေဆး၀ါးႏွစ္မ်ဳိးလံုးဟာ အဆီမ်ားပါ၀င္သည့္ စြမ္းအင္မ်ားကို စြမ္းအင္ေလာင္ကၽြမ္းအဆီမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲျပီး ခႏၶာကိုယ္္အဆီမ်ားကိုေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ၾကေသာ္လည္း ေသာက္ေဆးစားေဆးမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳပါက ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ားစြာရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ဒီလို Patch ေလးေတြတီထြင္လာႏိုင္ခဲ့တာပါ။

အ၀လြန္ေနသည့္ ၾကြက္ငယ္ေလး၏ကိုယ္ေပၚတြင္ အဆိုပါ Patch ေလးကိုကပ္လိုက္ျပီး ႏွစ္မိနစ္ခန္႕အၾကာတြင္ လူသားဆံခ်ည္မွ်င္ထက္ပဲ လံုးပတ္ငယ္ေသာ အလြန္ေသးငယ္သည့္အပ္ေလးမ်ားဟာ အေရျပားအတြင္းသို႕ ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္သြားပါတယ္။ အဆိုပါအပ္ေလးမ်ားဟာ မည္သည့္အႏၱရာယ္မွမေပးဘဲ ေပ်ာ္၀င္သြားျပီး လိုအပ္သည္အေလ်ာက္ (White Fat) အဆီအလႊာေအာက္တြင္းကို ေဆးပမာဏမ်ား ထုတ္လႊင့္ေပးပါတယ္။ အဆိုပါေဆးမ်ားမွ တေျဖးေျဖး Brown Fat မ်ားအျဖစ္ေျပာင္းလဲေပးျပီး ေလာင္ကၽြမ္းသြားေစပါတယ္။

         စမ္းသပ္ခန္းမွရလဒ္မ်ားအရ အဆိုပါ Patch မ်ားကိုအ၀လြန္ေနသည့္ ၾကြက္ေလးမ်ားတြင္ အသံုးျပဳၾကည့္ရာ ေလးပတ္အတြင္း အဆိုပါတိရိစာၦန္ေလးမ်ား၏အဆီပမာဏ ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္းအထိေလ်ာ့က်သြားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ အျခားေသာ ေစာင့္ၾကည့္ၾကြက္ေလးမ်ားႏွင့္ယွဥ္လ်င္ ကိုယ္တြင္းသၾကားဓာတ္မ်ားႏွင့္ မေကာင္းသည့္ေသြးတြင္းကိုလက္စထေရာမ်ားလည္း သိသိသာသာေလ်ာ့က်သြားတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။

ၾကြက္ေလးမ်ားတြင္စိုက္ထားသည့္ အလြန္ေသးငယ္သည့္အပ္ေလးမ်ားမွတဆင့္ ေဘးပတ္၀န္းက်င္မွအဆီမ်ားဟာ ငါးရက္အတြင္းစတင္ေလ်ာ့က်လာျပီး အဆုိပါၾကြက္ေလး၏ အဆီျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းေႏွးေကြးေစသည့္ ကိုယ္တြင္းစြမ္းအင္သံုးစြဲမႈ ျမွင့္တက္လာတာကို ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကပါတယ္ ဟု လက္ေထာက္ပါေမာကၡ Xu Chenjie မွေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။” ကၽြန္ေတာ္တို႕ Patch မွာအသံုးျပဳထားတဲ့ေဆးပမာဏဟာ ေသာက္ေဆးထိုးေဆးမ်ားတြင္အသံုးျပဳသည့္ ေဆးပမဏထက္ ပိုနည္းပါးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ေဆးကုန္က်စားရိတ္သက္သာသြားေစျပီး သူ႕ရဲ႕ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးေတြ နည္းေအာင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႕ဆက္လက္ၾကိဳးစားေနၾကတာေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္ဖို႕ေႏွာင့္ေႏွးေနဆဲ့ပါ။” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါေသးတယ္။

အဆိုပါသုေတသနစမ္းသပ္ခ်က္ကို Small Methods ဂ်ာနယ္တြင္ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကိုလံဘီယာတကၠသိုလ္ ေဆးပညာဌာနႏွင့္ ေျမာက္ကာရိုလိုင္းနာတကၠသိုလ္မွ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕မွလည္း ထိုသို႕ေသာအဆီမ်ားကိုေလာင္ကၽြမ္းေစသည့္ Skin Patc တစ္ခုတီထြင္ခဲ့ပါေသးတယ္။

Video